Cu mic, cu mare, la Mangalia am sărbătorit Ziua Universală a IEI [foto/VIDEO]

0
629

Gela Ivaș­cu: Ziua Uni­ver­sa­lă a IEI este săr­bă­to­ri­tă, în fie­ca­re an, pe 24 iunie, pen­tru a pro­mo­va ia, căma­șa din pân­ză de casă, cu bro­de­rii impre­sio­nan­te, care amin­teș­te de lada cu zes­tre a buni­cii. Blu­za tra­di­țio­na­lă româ­neas­că este cele­bra­tă de români, oda­tă cu Sân­zie­ne­le și cu Naș­te­rea Sfân­tu­lui Ioan Bote­ză­to­rul.

Pen­tru a ară­ta cât de mult o pre­țu­iesc, oameni din pes­te 50 de țări din lumea întrea­gă îmbra­că ia în aceas­tă zi de săr­bă­toa­re… Și la Man­ga­lia am iesit, cu mic cu mare, să săr­bă­to­rim impre­u­na si sa tras­mi­tem gene­ra­ti­i­lor vii­toa­re aceas­ta minu­na­ta zes­tre.

Feli­ci­tări celor impli­cați în orga­ni­za­rea eve­ni­men­tu­lui… Mă inclin cu res­pect in fața par­ti­ci­pan­ți­lor si a artiș­ti­lor popu­lari… Să ne tră­iți mulți ani, fru­moși și sănă­toși, doam­na Tin­ca Raca­ru!


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 25 iunie 2017. (sur­se: Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele