Avertismentul ONU privind o catastrofă globală „pe termen lung”

0
269

Secre­ta­rul gene­ral al Orga­ni­za­ți­ei Națiu­ni­lor Uni­te (ONU), Anto­nio Guter­res, tra­ge un sem­nal de alar­mă pri­vind gra­dul de polu­a­re din ocea­ne și mări.

Într‑o con­fe­rin­ță dedi­ca­tă ame­nin­ță­ri­lor eco­lo­gi­ce, Guter­res a decla­rat că mări­le și ocea­ne­le sunt „ame­nin­ța­te ca nici­o­da­tă până acum”, pre­ci­zând că, potri­vit ulti­mi­lor stu­dii, deșe­u­ri­le de plas­tic ar putea depăși, până în 2050, masa peș­ti­lor, dacă nu vor fi între­prin­ze măsuri urgen­te.

Pre­șe­dinți, miniș­tri, diplo­mați și acti­viști din dome­ni­ul pro­tec­ți­ei mediu­lui par­ti­ci­pă la con­fe­rin­ța de cinci zile, care a debu­tat pe 5 iunie, de Ziua Mondi­a­lă a Mediu­lui Încon­ju­ră­tor.

Polu­a­rea, pes­cu­i­tul exce­siv, schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce și exploa­ta­rea cu ori­ce preț a resur­se­lor natu­ra­le sunt prin­ci­pa­le­le amin­țări cu care se con­frun­tă ape­le pla­ne­tei, a sub­li­ni­at șeful ONU, rela­tea­ză publi­ca­ția Time.

Con­ti­nu­a­rea, aici. 06.06.2017.


 

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele