ATENTIE! SE OPREȘTE APA IN ZONA DE NORD A MANGALIEI! Vezi ce străzi vor fi afectate

0
1060

Pen­tru exe­cu­ta­rea unor lucrări de racor­da­re a unei con­duc­te nou monta­te la sis­te­mul cen­tra­li­zat de dis­tri­bu­tie, dar si monta­rea unei vane pe stra­da Șosea­ua Con­stan­ței din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, RAJA SA Con­stan­ța este nevo­ită să între­ru­pă fur­ni­za­rea de apă pota­bi­lă în noap­tea de mier­curi, 07 iunie, spre joi, 08 iunie 2017, în inter­va­lul orar 23,00 – 05,00.

Vor fi afec­tați de lip­sa apei con­su­ma­to­rii din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, din peri­me­trul deli­mi­tat de stră­zi­le: Șosea­ua Con­stan­ței – Matei Basa­rab – Roze­lor – Gre­en Port – Șosea­ua Con­stan­ței.

Ne cerem scu­ze față de con­su­ma­to­rii care vor suferi de lip­sa apei pota­bi­le, dar îi asi­gu­răm că echi­pe­le care exe­cu­tă lucră­ri­le vor face tot posi­bi­lul pen­tru fina­li­za­rea inter­ven­ți­i­lor și relu­a­rea fur­ni­ză­rii apei pota­bi­le în cel mai scurt timp. Tot­o­da­tă, rugăm toţi abo­na­ții afec­ta­ţi de aceas­tă opri­re să-şi asi­gu­re rezer­va mini­mă de apă pen­tru con­sum şi uz cas­nic pe peri­oa­da între­ru­pe­rii fur­ni­ză­rii apei.

RAJA SA Con­stan­ța, Marti, 06.06.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele