ALINA CHIVULESCU REVINE DUPA MAI MULTI ANI IN ORASUL COPILARIEI, PE SCENA CASEI DE CULTURA DIN MANGALIA

0
1717
Luni, 19 iunie, ora 19:00, Spectacol în premieră la Mangalia: PRENUMELE, cu Alina Chivulescu, Mihai Călin, Claudiu Bleonț, Ecaterina Ladin, Leonid Doni. Regia este semnată de Răzvan Săvescu.

TEATRALISALINA CHIVULESCU REVINE DUPA MAI MULTI ANI IN ORASUL COPILARIEI, PE SCENA CASEI DE CULTURA DIN MANGALIA.

Ali­na Chi­vu­les­cu, nas­cu­tă la Con­stan­ta in pli­na revo­lu­tie cul­tu­ra­lă a sis­te­mu­lui comu­nist, își petre­ce copi­la­ria in Man­ga­lia, rama­nand ata­sa­ta de ora­sul de la malul mării. Este una din cele mai apre­cia­te actri­te a gene­ra­ti­ei tine­re.

La numai 22 de ani, debu­tea­za in cine­ma­to­gra­fie si o intal­nim in dis­tri­bu­tia fil­mu­lui rea­li­zat de Cas­tel Film si regi­zat de Lucien S. Dia­monde For­bi­d­den Zone: Ali­en Abduc­tion Secrets (Rapi­rea — Secre­te inti­me), un film inter­zis sub 16 ani in care inter­pre­tea­za rolul unei mase­u­ze per­ver­se care, dupa ce poves­tes­te cli­en­tu­lui din expe­rien­te­le sale sexu­a­le si ii face masaj ero­tic, are o sce­na de amor exo­tic cu aces­ta.

Talen­tul ei o pro­pul­sea­za de tana­ra in echi­pa Media Pro si este inter­pre­ta unor roluri in nume­roa­se fil­me si seri­a­le: Eu sunt Adam, Omul zilei, Sub clar de luna, La Bloc, Orient Expres, Ho Ho Ho, Anie­la.

In 2009 par­ti­ci­pa ia cas­tin­gul pen­tru fil­mul Ho Ho Ho, unde inter­pre­tea­za rolul unei mamici sin­gu­re, Car­men, care-si pier­de copi­lul in mall si joa­ca ala­turi de Bogdan Ian­cu.

Este buna pri­e­te­na cu Razvan Fodor si cu Adri­an Ste­fan, cola­bo­rand in seri­a­le­le “Inge­ra­sii” si “Anie­la” toti trei facand un trio imba­ta­bil, res­pec­tan­du-se si admi­ran­du-se reci­proc.
In octom­brie 2016 a avut loc pre­mie­ra fil­mu­lui #Selfie69, unde Ali­na Chi­vu­les­cu a jucat rolul Ceci­li­ei, o inter­pre­ta­re extrem de apre­cia­ta de cri­ti­ca de spe­cia­li­ta­te.

In Pie­sa de tea­tru PRENUMELE, Ali­na Chi­vu­les­cu face un rol de excep­tie — Anna, spe­cia­lis­tă în modă si sotia lui Vin­cent (Mihai Călin), un agent imo­bi­li­ar de suc­ces şi în curând tată feri­cit. O glu­mă nevi­no­va­tă des­pre nume­le vii­to­ru­lui lor copil declanşea­ză o cas­ca­dă de situ­a­ţii comi­ce nepre­vă­zu­te şi dez­vă­lu­iri hila­re care pun la grea încer­ca­re pri­e­te­nia lor.


Man­ga­lia News, Vineri, 9 iunie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele