România s‑a calificat în finala Eurovision 2017!

0
388

Ilin­ca și Alex Flo­rea, repre­zen­tan­ții Româ­ni­ei la Euro­vi­sion 2017, s‑au cali­fi­cat în fina­lă.

Euro­vi­sion 2017. Ilin­ca și Alex Flo­rea s‑au cali­fi­cat în marea fina­lă de la Kiev, după ce au depă­șit cea de‑a doua semi­fi­na­lă a con­cur­su­lui muzi­cal Euro­vi­sion.

Româ­nia reu­șeș­te, ast­fel, să trea­că de semi­fi­na­le pen­tru a 13‑a oară din tot atâ­tea încer­cări. Ilin­ca și Alex Flo­rea și pie­sa lor ”Yodel It!”, care com­bi­nă cele­brul cân­tec alpin cu muzi­ca rap, au atras mul­te voturi din par­tea teles­pec­ta­to­ri­lor euro­peni.

Româ­nii din țară nu au avut voie să vote­ze pen­tru repre­zen­tan­ții lor, fapt care se va men­ți­ne și în fina­la de sâm­bă­tă sea­ră.

Mai mult, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele