Rezulatele la Campionatul Naţional de Kung-Fu, 14.05.2017, Constanţa

0
346

Dumi­ni­că 14.05.2017, la Sala „Tomis” din Con­stanţa, s‑a orga­ni­zat Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Kung-Fu, la pro­be­le de „Light-Figh­ting San­da” şi „Total-Con­tact Figh­ting”. Au par­ti­ci­pat 87 de spor­tivi din 10 clu­buri spor­ti­ve de la Fede­ra­ţia Româ­nă de Arte Marţi­a­le de Con­tact.

Rezul­ta­te­le spor­ti­vi­lor din judeţul Con­stanţa sînt urmă­toa­re­le:

1. PROBALIGHT-FIGHTING SENIORIINDIVIDUAL

MASCULIN

1.SENIORI +18 ANI OPEN KG

1.SANDU MARIUS                                             CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.IUSEIN TANIOR                                               CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.TIMOFTE CRISTIAN                                         CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

2.TINERET 16–17 ANI OPEN KG

1.BOCAI TUDOR                                                CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

2.SANDU MARIUS                                             CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.STOIAN BOGDAN                                           CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.PANĂ ANDREI                                                CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.JUNIORI 16–17 ANI OPEN KG

1.BOCAI TUDOR                                                CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

2.PANĂ ANDREI                                                CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.MACSIM MARIUS                                            CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.STOIAN BOGDAN                                           CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

4.COPII 12–13 ANI ‑30 KG

1.SULICĂ BOGDAN IUSTIN                                 CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

2.GHEONDEA SERGIU MIHAI                             CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

5.COPII 12–13 ANI ‑50 KG

1.CIORTESCU DAVIDE CRISTIAN                      CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.BOCAI VLAD                                                   CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

3.SPIRIDON DRAGOĂ MARIAN             CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

6.COPII 12–13 ANI +50 KG

1.ALEXANDRU COSMIN                                     CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.HAGI-CHERIM SELIM                         CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

7.COPII 10–11 ANI ‑30 KG

1.GURICĂ RAREŞ                                              CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.PATLAGICĂ DRAGOĂ BOGDAN                     CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

3.CHISTOL ERIK NICOLAE                                 CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

8.COPII 10–11 ANI ‑35 KG

1.PANAIT ANDREI                                              CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.MURESAN ANDREI                                         CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

3.MIRON MARIO CRISTIAN                                 CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

9.COPII 10–11 ANI ‑50 KG

1.DECUSARA ALEXANDRU                               CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.CORNEA FLORIN                                            CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

10.COPII 10–11 ANI +50 KG

1.ANGHELIDE RAZVAN MARIUS                       CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.RADU MARIANO ANTONIO                              CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

3.AIRINEI STEFAN CRISTIAN                              CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

11.COPII 8–9 ANI ‑25 KG

1.BARBU DAVID                                                CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.NEGRUT EDUARD                                          CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

3.APOLOZAN MARIO                                         CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

3.ANEI TIBERIU IONUT                                       CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

12.COPII 8–9 ANI ‑30 KG

1.CHISOI ANTONIO                                            CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.FECHET RADU                                               CS NOUA GENERATIE MANGALIA

3.LEONTE EDUARD IONUT                                CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

13.COPII 8–9 ANI ‑35 KG

1.DIACONU IOAN                                               CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.DRAGAN SEBASTIAN ANDREI                       CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

3.TAKAK BARAN                                               CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.STEFAN TEODOR GABRIEL                           CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

14.COPII 8–9 ANI ‑40 KG

1.GIRTU NICUSORCOSMIN                                 CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.SOARE SEBASTIAN IONUT                             CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

3.BUZOIANU NICOLAE VALENTIN                     CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

15.COPII 8–9 ANI +40 KG

1.STATE ALEXANDRU                                       CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.BOCĂNEŢ FLORIN                                          CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.LUNGU IUSTINIAN IONUŢ                                 CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.VASILE BOGDAN CRISTIAN                            CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

16.COPII 6–7 ANI ‑20 KG

1.LUNGU ALEXANDRU                                      CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.NEGRUT ALEXANDRU                                    CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

17.COPII 6–7 ANI ‑25 KG

1.DIACONU MIHAI DANIEL                                 CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.EPURAN ADRIAN                                            CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

18.COPII 6–7 ANI ‑30 KG

1.PITORAC LAURENTIU                          CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.HAGI-CHERIM ZAFER                                     CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.PANAIT STEFAN                                             CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

19.COPII 6–7 ANI ‑35 KG

1.SCUTARU ROBERT                                         CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.GEORGESCU DANIEL                                     CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.FEMININ

20.COPII 6–7 ANI ‑25 KG

1.DUMITRACHE MARIA                         CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.SCUTARIU MIRUNA                                         CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

21.COPII 6–7 ANI ‑30 KG

1.DUMITRACHE ELENA                                    CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.MANUCA CĂTĂLINA                                        CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

3.GHEORGHITĂ DARIA                         CS SHAOLIN CALLATIS MANGALIA

22.COPII 6–7 ANI +30 KG

1.ZALINSCHI SARA                                           CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.BUZEA MIHAELA                                            CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

3.CRĂESCU SOFIA IRINA                                   CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

23.COPII 8–9 ANI ‑25 KG

1.PANAIT VALENTINA                                        CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.TIMOFTE DELIA ANDREEA                             CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

24.COPII 8–9 ANI ‑35 KG

1.NEDELCU TEODORA DIANA                          CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

2.SANDU CARMEN ALEXANDRA                      CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.HERDIA BADEA MARIA LUISA                       CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

3.GHEONDEA DENISA IOANA                          CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

25.COPII 8–9 ANI ‑40 KG

1.CHISOI ANA                                                    CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.VINTZE STEFANIA                                          CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

26.COPII 8–9 ANI +40 KG

1.GURIUC CRISTINA CAMELIA              CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.MARINCIU ALEXIA ANDREEA                        CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

27.COPII 10–11 ANI ‑50 KG

1.RUSU MARIA CĂTĂLINA                                  CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.TUSA IOANA VIRGINIA                                    CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

28.COPII 12–13 ANI ‑45 KG

1.PRISĂCARU CRISTINA                                    CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.ALDEA LAURA GABRIELA                             CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

29.CADETE 14–15 ANI ‑60 KG

1.MOCANU CĂTĂLINA ANDREEA                      CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.DIACONESCU LARISA                                    CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

3.VÎRDOL RUXANDRA TEODORA                     CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

30.JUNIOARE 16–17 ANI ‑45 KG

1.PASLARU GEORGIANA                                   CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.NITULESCU CRISTINA                                    CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

31.JUNIOARE 16–17 ANI OPEN KG

1.GRĂDINARIU TEODORA                                 CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.PASLARU GEORGIANA                                   CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

3.NITULESCU CRISTINA                                    CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.DUMITRAŞCU MIHAELA                                  CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

32.TINERET 16–20 ANI, OPEN KG

1.GRĂDINARIU TEODORA                                 CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2.DUTU CRISTINA                                              CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.DUMITRAŞCU MIHAELA                                  CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU

2. PROBATOTAL-CONTACT FIGHTINGINDIVIDUAL

MASCULIN

1.JUNIORI 16–17 ANI ‑60 KG

1.MANGALAGIU DANIEL                                    CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.SENIORI +18 ANI ‑80 KG

2.OSTACHE CIPRIAN                                         CS SAKURA CONSTANTA

<Cam­pi­o­na­tul a fost orga­ni­zat cu spri­ji­nul Dire­cţi­ei Judeţe­ne pen­tru Tine­ret şi Sport Con­stanţa, s‑a desfă­şu­rat pe dura­ta a 6 ore. Spor­ti­vii au dove­dit o bună pre­gă­ti­re şi au fost mul­te meciuri extrem de dis­pu­ta­te, mai ales pen­tru o pro­bă de …light!

Sau remar­cat spor­ti­vii con­sa­cra­ţi, la juni­ori şi tine­ret la femi­nin Teo­do­ra Gră­di­na­ru, de la CS Comu­nal Miha­il Kogăl­ni­cea­nu şi la juni­ori şi tine­ret mas­culin Tudor Bocai de la CS Marea Nea­gră, care au obţi­nut două titluri de cam­pi­on. Au fost şi sur­pri­ze plă­cu­te, spor­tivi înce­pă­tori, care au reu­şit să se impu­nă, cum au fost Dia­na Teo­do­ra Nedel­cu, Bogdan Ius­tin Suli­că, ambii de la CS Sil­ver Samu­rai din Med­gi­dia.

Feli­ci­tări tutu­ror spor­ti­vi­lor, antre­no­ri­lor şi arbi­tri­lor careau con­tri­bu­it la orga­ni­za­rea unui cam­pi­o­nat reu­şit!>

PREŞEDINTE CS MAREA NEAGRĂ,

ŞEF LUC. DR. IORDĂNOAIA FLORIN.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply