Proiectul “CALLATISISTORIE LA MALUL MARII NEGRE”, abandonat din nou!
[galerie FOTO]

0
530

Pro­iec­tul “CALLATISISTORIE LA MALUL MARII NEGRE” a fost dema­rat la data de 19 apri­lie 2013 si a avut ter­me­nul final de exe­cu­tie 31 decem­brie 2015!

Pro­iec­tul are ca obiec­tiv gene­ral cre­ş­te­rea gra­du­lui de atrac­ti­vi­ta­te a sudu­lui lito­ra­lu­lui şi muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, iar ca obiec­tiv spe­ci­fic al pro­iec­tu­lui se urmă­reş­te valo­ri­fi­ca­rea potenţi­a­lu­lui turis­tic — cul­tu­ral al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. În acest sens, vor avea loc res­ta­u­ra­rea şi valo­ri­fi­ca­rea turis­ti­că dura­bi­lă a trei monu­men­te isto­ri­ce de valoa­re naţio­na­lă şi uni­ver­sa­lă, cuprin­se în patri­mo­ni­ul cul­tu­ral-isto­ric al muni­ci­pi­u­lui”, a expli­cat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu in zia­rul Repli­ca de Con­stan­ta din 28 mar­tie 2014.

In luna iulie 2015, “pro­iec­tul a fost ama­nat dato­ri­ta unei con­duc­te de apa, dar si mul­ti­tu­di­nii ves­ti­gi­i­lor des­co­pe­ri­te”!

In iar­na tre­cu­ta, lucra­ri­le s‑au relu­at, dar, din nou, au fost aban­do­na­te!

(Vezi și http://www.mangalianews.ro/2016/09/callatis-istorie-la-malul-marii-negre-proiect-intarziat-sau-abandonat-galerie-foto/).

Astazi, Joi, 4 mai 2017, pe san­ti­e­rul din Sosea­ua Con­stan­tei nu numai ca nu se lucrea­za, dar nici macar paz­nic nu mai exis­ta!

Des­pre «Edi­fi­ci­ul Bazi­li­cal de tip “SIRIAN” — Cal­la­tis», aflat vis-a-vis de Hote­lul “PARADISO”, nicio nou­ta­te! Se asteap­ta ince­pe­rea lucra­ri­lor de “res­ta­u­ra­re si pune­re in valoa­re” a rui­ne­lor ceta­tii, din anul 2013!

Con­trac­tul cu Pri­ma­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, pen­tru ambe­le obiec­ti­ve, a fost atri­bu­it prin lici­ta­tie aso­ci­a­ti­lor S.C. OPAL S.R.L. si S.C. ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A. Bucu­res­ti!

Din cau­za neo­no­ra­rii fac­tu­ri­lor catre con­struc­tori, aces­tia si-au retras mun­ci­to­rii din nou!

Asa “cres­te gra­dul de atrac­ti­vi­ta­te a sudu­lui lito­ra­lu­lui şi muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia”!

Inca o vara pier­du­ta!

Marin Tăna­se, 04.05.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele