Premieră ISTORICĂ pentru Constanța! Viitorul, prima echipă de la malul mării care câștigă titlul de campioană!

0
386

Pre­mie­ră isto­ri­că pen­tru jude­țul Con­stan­ța! FC Vii­to­rul a deve­nit, sâm­bă­tă sea­ra, pri­ma echi­pă de la malul mării care a reu­șit să câști­ge titlul de cam­pi­oa­nă a Româ­ni­ei la fotbal.

Vii­to­rul Con­stan­ța a câști­gat titlul de cam­pi­oa­nă în ulti­mul meci al play-off-ului, dis­pu­tat în aceas­tă sea­ră pe sta­dio­nul din Ovi­diu, împo­tri­va echi­pei CFR Cluj.

Ele­vii lui Ghe­or­ghe Hagi s‑au impus cu 1 — 0, prin­tr-un penal­ty trans­for­mat de Gabi Ian­cu în minu­tul 65.

Vii­to­rul a jucat, la fel ca și FCSB și Dina­mo, cu tro­fe­ul de cam­pi­oa­nă pe masă. În cele­lal­te meciuri, FCSB a învins‑o pe CSU Crai­o­va, în timp ce Dina­mo a remi­zat cu Astra.

Echi­pa lui Hagi a ter­mi­nat la ega­li­ta­te de punc­te cu Stea­ua în frun­tea Ligii I. Vii­to­rul devi­ne însă cam­pi­oa­nă, gra­ție rezul­ta­te­lor din meciu­ri­le direc­te din play-off cu Steaua.

Liga dă drep­ta­te Viitorului

Liga Pro­fe­si­o­nis­tă de Fotbal a publi­cat, sâm­bă­tă, un comu­ni­cat de pre­să pe site-ul său ofi­ci­al, în care pre­ci­zea­ză fap­tul că echi­pa FC Vii­to­rul câști­gă titlul în cazul în care înche­ie play-off-ul Ligii I la ega­li­ta­te de punc­te cu FCSB.

Pre­ci­zarea LPF vine după ce con­du­ce­rea FCSB a anun­țat pe con­tul ofi­ci­al de Face­bo­ok fap­tul că titlul îi va reve­ni în situ­a­ția unei ega­li­tăți la punc­te, deo­a­re­ce Regu­la­men­tul de Orga­ni­za­re a Acti­vi­tă­ții Fotba­lis­ti­ce (ROAF) pre­ve­de fap­tul că în cal­cu­lul punc­te­lor obți­nu­te în meciu­ri­le direc­te cu FC Vii­to­rul, se iau toa­te cele patru par­ti­de dis­pu­ta­te în sezo­nul 2016–2017 și nu doar meciu­ri­le din play-off. “Vic­to­rie cu CSU Crai­o­va = titlul 27!”, se men­țio­nea­ză pe pagi­na de Face­bo­ok a FCSB.

Mai mult, pe reporterntv.ro, 13.05.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply