Micii galactieni din Mangalia, noi rezultate merituoase: 18 premii judeţene la ‘Euxin Math’ si 21 premii judeţene la ‘Comorile condeiului’!

0
1277

Micii galac­ti­eni din Man­ga­lia au obți­nut noi rezul­ta­te meri­tu­oa­se: 18 pre­mii judeţe­ne la con­cur­sul de mate­ma­ti­că ‘Euxin Math’ si 21 pre­mii judeţe­ne la con­cur­sul jude­țean de lim­bă și lite­ra­tu­ră româ­nă ‘Como­ri­le con­de­iu­lui’, eta­pe ce au avut loc pe 13 mai, res­pec­tiv pe 8 apri­lie, la Con­stan­ța! Bra­vo, tutu­ror!

Euxin Math

Cla­sa a II‑a:

Pre­mi­ul IOprea Robert Cris­ti­an (100 pct.), Pri­să­ca­ru Matei (100 pct.), Dobre Theo­dor-Iuli­an
– Pre­mi­ul II – Găi­nă Toma Andrei, Lefter Maria-Ale­xan­dra, San­du David, Nico­lae Bian­ca-Maria
– Pre­mi­ul III – Thu­ry-Buri­lea­nu Ale­xan­dru
— Men­țiu­ne — Jur­că Mari­us Andrei, Măr­gă­rit Vlad Andrei, Şemşe­din Ayan

Cla­sa a III‑a:

Pre­mi­ul I – Zor­les­cu Manu­el (100 pct.)
– Pre­mi­ul II – Toa­der Adri­a­na-Alec­sia
– Men­țiu­ne – Bădu­les­cu Ale­xan­dra

Cla­sa a IV‑a:

– Pre­mi­ul I – Dima Sever Şte­fan (100 pct.), Gri­go­re Dra­goş- Flo­rin (100 pct.), Bălă­cea­nu Cla­u­dia Sân­zia­na (100 pct.)
— Men­țiu­ne — Socia­nu Ale­xan­dra

Como­ri­le con­de­iu­lui

Cla­sa a II‑a:

– Pre­mi­ul II – Oprea Robert Cris­ti­an, Tran­daf Daria Ale­xia

Cla­sa a III‑a:

Pre­mi­ul I – Tala­bă Ale­xan­dra Maria (100 pct.), Mihai Ama­lia Maria, Zor­les­cu Manu­el
– Pre­mi­ul II – Cio­ro­iu Dari­us Cris­ti­an
– Pre­mi­ul III – Vie­ru Ralu­ca-Andre­ea, Căci­u­la­ru Bian­ca Ione­la, Cojo­ca­ru Bea­tri­ce-Andre­ea
– Men­țiu­ne – Bădu­les­cu Ale­xan­dra, Toa­der Adri­a­na-Alec­sia, Fulea Maria-Lari­sa.

Cla­sa a IV‑a:

– Pre­mi­ul I – Dia­co­nu Ioa­na — Lia­na
– Pre­mi­ul II – Dima Sever Şte­fan, Marin Geor­ge – Sebas­ti­an, Nico­la­ie Meli­sa — Maria
– Pre­mi­ul III – Bălă­cea­nu Sîn­zia­na Cla­u­dia, Comă­ni­ţă Matei Ale­xan­dru, Safta Con­stan­tin Cris­ti­an
— Men­țiu­ne — Iro­diu Daria Ioa­na, Morar Bogdan — Ioan.

Feli­ci­tări, ele­vi­lor pre­mi­anți! Feli­ci­tări, cadre­lor didac­ti­ce îndru­mă­toa­re: Chi­r­i­ac Nila, Chi­r­i­ac Elfri­de, Flo­rea Dori­na, Dobre Adri­a­na, Simio­nov Geor­gi­a­na, Şer­ban Rada, Babali Iuli­a­na, Dobre Iuli­a­na!


Man­ga­lia News, 21.05.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele