Mamaia și Vama Veche conduc în topul rezervărilor pentru vacanța de Rusalii

0
308

Pen­tru hote­li­e­rii de la malul mării, mini­va­canţa de Rusa­lii a româ­ni­lor este un pri­lej să se întrea­că în ofer­te. Tari­fe­le por­nesc de la 35 lei/locul pe noap­te, la un hotel de două ste­le, iar vân­ză­ri­le nu s‑au lăsat aştep­ta­te.

Ca să atra­gă mai mulţi turi­şti, Aso­ci­a­ţia de Pro­mo­va­re a Turis­mu­lui Lito­ral Del­ta Dună­rii are în plan orga­ni­za­rea unui fes­ti­val, cu mul­te opţiuni de dis­tra­cţie, a decla­rat preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei, Cris­ti­an Băr­hă­les­cu.

Cele mai mul­te rezer­vări pen­tru vacanţa de Rusa­lii au fost făcu­te în Mama­ia şi Vama Veche, afir­mă Cris­ti­an Băr­hă­les­cu. (radioconstanta.ro, 29.05.2017).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply