FIII SATULUI ALBEȘTI, MARE SĂRBĂTOARE CÂMPENEASCĂ! FOTO/VIDEO

0
1179

Săr­bă­toa­re mare, pe Valea Albești­u­lui, dumi­ni­că, 28 mai! Fiii satu­lui, Ziua comu­nei Albești, a fost pri­lej de mare adu­na­re de for­țe orga­ni­za­tori­ce, muzi­ca­le, culi­na­re și dis­trac­ti­ve. Momen­tul de vârf al mani­fes­tă­ri­lor artis­ti­ce a fost, cum era de aștep­tat, con­cer­tul ofe­rit de Goran Bre­go­vic și orches­tra sa, iar mul­ți­mea pre­zen­tă s‑a dis­trat de minu­ne și în hore­le largi, pe rit­mu­ri­le muzi­cii popu­la­re româ­nești, după cum se poa­te vedea și în instan­ta­ne­e­le rea­li­za­te de Andy Erceanu:


Man­ga­lia News, Luni, 29 mai 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply