Bilanțul vacanței de 1 Mai pe litoral [VIDEO]

0
370

Vacanţa de 1 Mai s‑a înche­iat, iar comer­ci­anţii şi hote­li­e­rii trag linie şi îşi cal­cu­lea­ză acum pro­fi­tu­ri­le. Aproa­pe 40.000 de români şi-au petre­cut zile­le libe­re pe lito­ral. Vre­mea a ţinut cu turi­ş­tii, aşa că mulţi au făcut pla­jă, iar alţii, mai cura­joşi, au încer­cat şi apa mării. 

Timp de trei zile sta­țiu­nea Mama­ia a fost un fur­ni­car. Pla­je­le și tera­se­le au fost pli­ne de turiști. Ofi­ci­a­lii din turism spun că pe lito­ral, în total, au fost în jur de 40.000 de turiști, iar în sta­țiu­nea Mama­ia gra­dul de ocu­pa­re la hote­luri de fost de 80%. O noap­te de caza­re a cos­tat între 40 și 150 euro.

Și înca­să­ri­le pen­tru plim­bă­ri­le cu tele­go­n­do­la au cres­cut față de ace­eași peri­oa­dă a anu­lui tre­cut. Wee­ken­dul aces­ta s‑au vân­dut 3.500 de bile­te, în timp ce anul tre­cut de mini-vacan­ța 1 mai s‑au vân­dut doar 2.800. O plim­ba­re de 7 minu­te dea­su­pra sta­țiu­nii a cos­tat 20 de lei.

În pre­mie­ră, în Mama­ia a fost și un fes­ti­val gas­tro­no­mic și un show auto, Drift Games, aflat de ase­me­nea la pri­ma edi­ție pe lito­ral.

Dis­trac­ție până în ulti­ma cli­pă pe lito­ral

Pri­ma vacanţă a anu­lui pe lito­ral s‑a ter­mi­nat târ­ziu în noap­te. De 1 mai, îna­in­te să ple­ce spre case, turi­ş­tii din Mama­ia au admi­rat sta­ţiu­nea de la înă­lţi­me, fie de pe pasa­re­lă, fie într‑o plim­ba­re cu tele­go­n­do­la. La Vama Veche, tera­se­le şi res­ta­u­ran­te­le au fost pli­ne.

Con­ti­nu­a­rea, pe digi24.ro, Marti, 2 mai 2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply