Barbă Neagră te invită la un maraton de muzică și poezie, între 12 — 14 mai 2017. Trei zile de Folk LIVE la Marea Neagră!

0
344

Cu fie­ca­re strop de apă pe care îl bei, cu fie­ca­re sufla­re a ta, te conec­tezi cu marea. Nu con­tea­ză unde anu­me ești pe pământ. Zeci și sute de râuri se adu­nă în mare: și marea nu e nici­o­da­tă pli­nă!

Bar­bă Nea­gră te invi­tă la un mara­ton de muzi­că și poe­zie între 12 — 14 mai 2017.
Trei zile de Folk LIVE la Marea Nea­gră!

Îți dăm întâl­ni­re la țăr­mul Mării Negre cu Magda Pus­kas și Rareș Suciu, Eme­ric Imre și Jimi El Laco, Dinu Olă­ra­șu, Cris­ti­an Bui­că, Vasi­le Mar­da­re, Valen­tin Mol­do­van, Adri­an Bez­na, Daniel Ian­cu, Ovi­diu Mihă­i­les­cu, Wal­ter Ghi­co­les­cu, Dan Vană, Vali Pet­cu, Ste­fa­nia Iacob, Cătă­lin Ste­pa, Nicu Zot­ta, Adri­an Măr­gi­nea­nu și Dorin Pita­riu.

Ne adu­năm pe 12 mai 2017 la Bar­bă Nea­gră, Vama Veche!
#VamaAdusFolk2017

Pen­tru rezer­vări și deta­lii vă rugăm con­tac­tați echi­pa VamA­dus Folk 2017:
Adri­an Tomu­les­cu: 0758 352 896
Ioa­na Cră­ciu­ne­scu: 0745 210 523
Ali­na Popa: 0748 783 607
sau pe adre­sa de e‑mail [email protected]

ACCES PUBLIC:

A. CONCERT (nu inclu­de caza­re și/sau mân­ca­re, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le con­form nor­me­lor lega­le în vigoa­re)
A.1. Abo­na­ment pe 3 zile la con­cer­te: 120 RON ()
A.2. Preț bilet doar 1 zi con­cert: 50 RON

B. CONCERT ȘI CAZARE (inclu­de caza­re și acces la toa­te eve­ni­men­te­le, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le con­form nor­me­lor lega­le în vigoa­re)
B.1. pen­tru 1 per­soa­nă / caza­re + bile­te 3 zile/ 360 RON
B.2. pen­tru 2 per­soa­ne / caza­re + bile­te 3 zile/ 480 RON
B.3. pen­tru 3 persoane/ caza­re( came­ra tri­plă) + bile­te 3 zile / 660 RON

C. VOUCHER Masă (în valoa­re de 50 RON/ zi)
PRÂNZ: 1 cior­bă ( 3 vari­an­te la ale­ge­re) +1 felul 2 ( 2 vari­an­te la ale­ge­re) +1 sala­tă
și CINĂ: 1 felul 2 ( 2 vari­an­te) + 1 sala­tă +.1 desert

Rezer­va­rea se face cu/ la pla­ta a 50% din pre­țul pache­tu­lui dorit până la data de 01.05.2017. În tex­tul rezer­vă­rii se pre­ci­zea­ză nume­le persoanei/ per­soa­ne­lor pen­tru care se face rezer­va­rea + numă­rul de tele­fon.

https://www.facebook.com/events/403050156485862/?ti=cl


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply