Andy Erceanu: Porturile turistice si managementul serviciilor nautice

0
393

 

 

Si Man­ga­lia are un port turis­tic, insa e o dis­tan­ta uri­a­sa intre a avea un port fara acti­vi­ta­te si unul care gene­rea­za veni­turi.

Cum se face asta?

Sim­plu. Se inves­tes­te in infras­truc­tu­ră (pon­toa­ne, WC-uri, dusuri, recep­tii, paza, lumi­na, curent si apa pt barci), se ascul­ta si se spri­ji­na comer­ci­an­tii locali (hote­luri, mote­luri, pen­siuni, res­ta­u­ran­te, maga­zi­ne de suve­ni­ruri), se intre­ti­ne ora­sul in asa fel incat turis­tii sa nu fie mus­cati de caini, aga­sati de cer­se­tori, sa nu-si rupa picioa­re­le in gropi, sa exis­te lumi­na pen­tru a se putea plim­ba si a face poze. In cen­trul vechi (pie­to­nal), ar tre­bui sa fie plin de cafe­ne­le si taver­ne, nu de sedii de par­ti­de poli­ti­ce. Incu­ra­jati si sus­ti­neti cre­a­ti­i­le hand­ma­de si artis­tii locali.

Ches­tii des­tul de sim­ple, o par­te deja exis­ta facu­te in Man­ga­lia, insa fara expe­rien­ta in mana­ge­men­tul ser­vi­ci­i­lor nau­ti­ce, totul se va duce incet-incet de râpă.

La ora la care scriu aces­te ran­duri, pe dea­su­pra mari­nei in care ma aflu tre­ce un avion plin de turisti straini, la fie­ca­re 15–20 de minu­te.
Sunt acei nemti, aus­trieci, polo­nezi si cehi ce umpleau lito­ra­lul nos­tru in anii 80, turisti ce pre­fe­ra acum tari pre­cum Croa­tia, Gre­cia, Slo­ve­nia etc.

Ce facem noi ca sa ii atra­gem?? Renun­tati la dis­pu­te­le si orgo­li­i­le loca­le si puneti osul si min­tea la mun­ca pen­tru a‑i adu­ce ina­poi!! Un oras cu turisti va adu­ce mult mai multi bani la buge­tul local si in buzu­na­re­le local­ni­ci­lor decat un oras in care negli­jen­ta, nepa­sa­rea si nepu­tin­ta domi­na.

PS: Poze­le sunt facu­te in aceas­ta sap­ta­ma­na, in Croa­tia. Mai mul­te poze din diver­se mari­ne ale lumii, pe FB: Croa­zi­e­re­Cu­Ve­le #croa­zi­e­re­cu­ve­le


Man­ga­lia News, Joi, 18 mai 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele