Direcţia Asistenţă Socială Mangalia monitorizează copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate

0
1014
astratex.ro

 

Direcția de Asistență Socială Mangalia continuă monitorizarea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate

Direcția de Asistență Socială Mangalia (D.A.S.M.) continuă, în perioada următoare, acțiunea de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, conform H.G. nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de  monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia. Totodată, reprezentanţii D.A.S.M. precizează că deplasarea pe teren se face în baza listelor trimise de unitățile școlare.

Conform legislaţiei în vigoare, Direcţia de Asistență Socială are obligația de a solicita școlilor, în ultimul trimestru al fiecărui an, informații cu privire la copiii cu un singur părinte plecat în străinătate, cu ambii părinți plecați în străinătate, cu părintele unic susținător plecat în străinătate, precum și informații privind copiii reveniți în țară după o experiență de migrație de cel puțin 12 luni. În cel mult 15 zile de la solicitare, școlile trebuie să trimită serviciului public de asistență socială listele nominale cu toți copiii aflați în aceste situații.

D.A.S.M. va verifica dacă părintele plecat în străinătate a desemnat o persoană eligibilă pentru îngrijirea copilului. Pentru a fi eligibilă, o persoană trebuie să fie majoră, să facă parte din familia extinsă și să îndeplinească toate condițiile materiale și morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil. De asemenea, în primele 6 luni de la nominalizarea persoanei, reprezentanţii D.A.S.M. va vizita o dată la două luni domiciliul persoanelor desemnate, pentru informarea și consilierea acestora privind răspunderea ce le revine în creșterea și îngrijirea copilului, ulterior, vizitele vor fi realizate semestrial.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Totodată, se va urmări randamentul școlar al copilului și, în cazul randamentului şcolar scăzut al acestuia, îl va informa în scris pe învățător sau pe diriginte. La rândul său, învățătorul sau dirigintele este obligat să ceară sprijinul consilierului școlar. Dacă există suspiciuni de afectare a stării emoționale a copilului, funcţionarul D.A.S.M. va cere sprijinul unui psiholog sau al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Autoritățile au în vedere și identificarea copiilor aflați în situații de risc de separare de familie. Dacă sunt înregistrate mai puțin de 5 situații de risc, vizitele reprezentantului social vor fi făcute anual. În schimb, în cazul identificării unui număr între 6 și 10 situații de risc, vizitele reprezentantului social vor fi semestriale, în timp ce o rată de 10 situații de risc va impune vizite trimestriale.

De asemenea, în cazul identificării unor semne de abuz/neglijență/exploatare, va fi contactată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru inițierea procedurilor prevăzute de lege.

În prezent, D.A.S.M. are în evidență aproximativ 700 de copii cu părinți  plecaţi la muncă în străinătate.


Protocol de colaborare între Direcţia Asistenţă Socială Mangalia şi Spitalul Municipal

Direcţia Asistenţă Socială Mangalia a încheiat, în luna mai a anului în curs, convenţia de colaborare cu Spitalul Municipal din localitate în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii Nr. 292/2011 a Asistenţei sociale, precum şi a  Legii Nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Acest protocol are ca scop prevenirea şi intervenţia în cazurile copiilor aflaţi în situaţie de risc de abandon sau părăsiţi în unităţi sanitare.

Totodată, s-a demarat un amplu program de consiliere a persoanelor sau a cuplurilor provenite din zone defavorizate cu privire la informarea şi ajutarea acestora în a-şi alege metoda cea mai potrivită de contracepţie. De asemenea, programul de consiliere se referă şi la posibilitatea cuplurilor de a-şi îngriji sănătatea sexuală şi a-şi planifica la un moment dat în viaţă sarcinile, la îmbunătăţirea calităţii vieţii în general.

Prin acest program se urmăreşte  menţinerea unei bune legaturi între cadrele medicale şi asistentul medical comunitar având în vedere OUG Nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară.

Comunicate primite de la Biroul de presă al Primăriei Mangalia, 19.05.2017.


 


piese-auto-mangalia.roLeave a Reply