Murad îl atacă pe ministrul Dobre, acuzându‑l că vine la întâlnirile cu hotelierii pentru a‑și face imagine și nu îi ajută să-și rezolve problemele

0
453

Cel mai mare inves­ti­tor de pe Lito­ral, Moham­mad Murad, l‑a acu­zat vineri pe minis­trul Dobre, într‑o con­fe­rin­ță la Mama­ia cu hote­li­e­rii și auto­ri­tă­ți­le de la mare, că orga­ni­zea­ză ast­fel de dez­ba­teri doar pen­tru a‑și face ima­gi­ne, fără să rezol­ve pro­ble­me­le care‑i apa­să pe oame­nii de afa­ceri. El a spus că de la întâl­ni­rea tre­cu­tă de pe lito­ral cu minis­trul, de acum o lună, niciu­na din­tre pro­ble­me­le ridi­ca­te atunci nu a fost rezol­va­tă.

Murad spu­ne că la înce­pu­tul lunii mar­tie, atunci când Dobre s‑a întâl­nit la mare cu ope­ra­to­rii din turism, aceștia au ridi­cat o serie de pro­ble­me cum ar fi cea a lip­sei spa­ți­i­lor ver­zii, a câi­ni­lor vaga­bonzi din sta­țiuni, lip­sa pro­mo­vă­rii lito­ra­lu­lui și mul­te alte­le. Joi și vineri minis­trul s‑a reîn­tors pe lito­ral pen­tru a dis­cu­ta din nou cu hote­li­e­rii și auto­ri­tă­ți­le, ini­ția­ti­vă con­si­de­ra­tă un sim­plu exer­ci­țiu de ima­gi­ne de către Moham­mad Murad, pro­pri­e­ta­rul lan­țu­lui Pho­e­ni­cia și pre­șe­din­te al Fede­ra­ți­ei Patro­na­te­lor din Turis­mul Româ­nesc (FPTR).

Citeș­te mai mult pe: profit.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply