Cum puteți ajunge mai ușor la Aeroportul Mihail Kogălniceanu

0
954

Con­stăn­țe­nii, și nu numai, vor putea ajun­ge mai ușor la Aero­por­tul Miha­il Kogăl­ni­cea­nu. Asta deo­a­re­ce de joi, 20 apri­lie, a fost sem­nat un pro­to­col de cola­bo­ra­re între Aero­por­tul Miha­il Kogăl­ni­cea­nu și o fir­mă de trans­port.

În 26 apri­lie, lan­săm opt noi zbo­ruri, patru inter­ne și patru exter­ne, iar astăzi (20 apri­lie, n.r.) lan­săm ruta Con­stan­ța — Kogăl­ni­cea­nu. Este vor­ba des­pre un pro­to­col de cola­bo­ra­re cu fir­ma Direct Aero­port. Sun­tem foar­te feri­ciți că am reu­șit acest lucru“, a spus Bogdan Arta­gea, direc­to­rul gene­ral al Aero­por­tu­lui Miha­il Kogăl­ni­cea­nu.

La rân­dul său, Cris­ti­an Băr­hă­les­cu, direc­to­rul fir­mei Direct Aero­port, a decla­rat că „înce­pe o nouă pro­vo­ca­re pen­tru fir­ma noas­tră și anu­me cur­se­le din­tre Con­stan­ța și Aero­por­tul Kogăl­ni­cea­nu. „Vom avea 25 de mașini de la 3 la 19 locuri. Turiș­tii își pot cum­pă­ra bile­te onli­ne, pre­țul unei cur­se către Con­stan­ța fiind de 30 de lei“, a pre­ci­zat Cris­ti­an Băr­hă­les­cu.

(sur­sa: telegrafonline.ro), 21.04.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply