CS POSEIDON Limanu a obținut 14 medalii la CUPA DUNĂRII, competiție de lupte desfășurată la Călărași

0
362

Feli­ci­tări celor 26 de spor­tivi ai CS POSEIDON Lima­nu, par­ti­ci­panți la “CUPA DUNĂRII” sâm­bă­tă, 22.04.2017, mai ales celor din valul de înce­pă­tori: Bur­la­cu Adri­a­na, Tăbîr­ca Nico­le­ta, Foca Maria, Giur­giu Ion, Vrîn­cea­nu Giulia!

Clu­buri par­ti­ci­pan­te: CSM Călă­ra­si, CSS Călă­rași, CSS Stea­ua Bucu­rești, CSS Rapid Bucu­rești, CSM Buzău, CSS Man­ga­lia, ACS 23 August, CS Ama­ra, CS Tri­co­lo­rul Jega­lia, Ucrai­na, CS Posei­don Lima­nu-2Mai.

Meda­lii obți­nu­te de CS Posei­don Lima­nu:

AUR: Voi­cu­les­cu Dia­na, Ale­xan­dra Voi­cu­les­cu, Pre­di­că Lore­da­na, Cos­min Nuica.

ARGINT: Goja Cătă­li­na, Bur­la­cu Adri­a­na, Voi­cu­les­cu Delia, Tăbîr­ca Nico­le­ta,

BRONZ: Grand Pier­re Meli­sa, Foca Maria, Sur­du Gabriel, Sur­du Ionuț, Giur­giu Ion, Vrîn­cea­nu Giulia.

Antre­nor prin­ci­pal, Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel

Antre­nor secund, Ali­na Ele­na Ivan.

Par­ti­ci­pa­rea la aceas­tă com­pe­ti­ție națio­na­lă de lup­te a fost asi­gu­ra­tă de Pri­mă­ria Lima­nu, pri­ma­rul Daniel Geor­ges­cu fiind per­ma­nent ală­tu­ri de micii spor­tivi din Lima­nu — 2 Mai.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 23 apri­lie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply