ANA MARIA PREDICĂ este componentă a lotului național de junioare! Comuna Limanu se mândrește cu ea!

0
431

Cornelius Dorian Trucmel, antrenor de lupte, CS Poseidon: ”Comuna Limanu se mândrește cu ANA MARIA PREDICA, componentă a lotului național de junioare!”

Lotul Româ­ni­ei de lup­te – juni­oa­re s‑a mutat la Crai­o­va

Cele zece lup­tă­toa­re sunt pre­gă­ti­te de antre­no­rii Petre Ban­ciu (stân­ga) şi Valen­tin Bobo­ş­ca.

Ora­șul Crai­o­va este un pol impor­tant al lup­te­lor libe­re din Româ­nia, iar cei de la Fede­ra­ție au decis ca două din­tre lotu­ri­le națio­na­le să se antre­ne­ze aici. După ce în urmă cu doi ani lotul mas­culin de juni­ori al Româ­ni­ei a venit să se antre­ne­ze per­ma­nent în Bănie, luna aceas­ta lotul tri­co­lor de juni­oa­re 3 s‑a mutat în Crai­o­va, de la Dro­be­ta Tur­nu Seve­rin.

Antre­nori coor­do­na­tori sunt Valen­tin Boboș­ca și Petre Ban­ciu, iar din lot fac par­te zece spor­ti­ve, majo­ri­ta­tea cam­pi­oa­ne națio­na­le la cate­go­ria lor și mul­ti­ple meda­li­a­te. Fete­le se pre­gă­tesc intens pen­tru că urmea­ză o peri­oa­dă încăr­ca­tă, cu mul­te com­pe­ti­ții. Din lot fac par­te două crai­o­ven­ce, Rebe­ca Bără­ga și Ana Maria Cris­tes­cu, ală­tu­ri de Andre­ea Ali­ce Ama­lia Răt­un­zea­nu, Ana Maria Pre­di­ca, Andre­ea Nico­le­ta Scăr­lă­tes­cu, Nico­le­ta Cris­ti­na Băjan, Ste­lu­ța Cos­mi­na Sub­ți­ri­ca, Valen­ti­na Mano­fu, Gabrie­la Deni­sa Oana Văn­tu­ra­che și Adrienn Bereș.

Mai mult, pe gds.ro/Sport, 24.04.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply