ORARUL ZBORURILOR DE PE AEROPORTUL MIHAIL KOGĂLNICEANU

0
429

Aero­por­tul Inter­națio­nal Miha­il Kogăl­ni­cea­nu a anun­țat ora­rul com­plet al zbo­ru­ri­lor regu­la­te în sezo­nul de vară. Nou­tă­ți­le aces­tui an sunt cur­se­le spre Ora­dea, Cluj, Timi­șoa­ra, Iași, dar și spre Paris și Roma.

Luni:

Con­stan­ța (14.30) – Iași (15.15) – între 9 iunie și 11 sep­tem­brie 2017
Iași (15.45) – Con­stan­ța (16.30)

Con­stan­ța (17.30) – Ora­dea (18.45) – între 9 iunie și 11 sep­tem­brie 2017
Ora­dea (19.15) – Con­stan­ța (20.30)

Istan­bul (12.40) – Con­stan­ța (13.45) – între 26 mar­tie și 27 octom­brie 2017
Con­stan­ța (14.25) – Var­na / Istan­bul (17.00)

Marți

Con­stan­ța (8.00) – Roma (9.20) – între 2 mai și 29 octom­brie 2017
Roma (10.50) – Con­stan­ța (14.05)

Lon­dra (15.50) – Con­stan­ța (21.20) – între 28 mar­tie și 18 iulie 2017
Con­stan­ța (21.50) – Lon­dra (23.30)

Mier­curi

Con­stan­ța (15.00) – Paris (17.15) – între 3 mai și 25 octom­brie 2017
Paris (18.00) – Con­stan­ța (22.15)

Con­stan­ța (7.00) – Mila­no (8.30) – între 3 mai și 25 octom­brie 2017
Mila­no (9.15) – Con­stan­ța (12.45)

Istan­bul / Var­na (12.40) – Con­stan­ța (15.05) – între 26 mar­tie și 27 octom­brie 2017
Con­stan­ța (15.50) – Istan­bul (17.00)

Lon­dra (6.00) – Con­stan­ța (11.30) – între 21 iulie și 27 octom­brie 2017
Con­stan­ța (12.00) – Lon­dra (13.35)

Joi

Con­stan­ța (8.00) – Roma (9.20) – între 27 apri­lie și 29 octom­brie 2017
Roma (10.50) – Con­stan­ța (14.05)

Con­stan­ța (15.00) – Cluj Napo­ca (16.00) – între 15 iunie și 15 sep­tem­brie 2017
Cluj Napo­ca (16.45) – Con­stan­ța (17.30)

Vineri

Con­stan­ța (7.00) – Timi­șoa­ra (16.15) – între 16 iunie și 15 sep­tem­brie 2017
Timi­șoa­ra (16.45) – Con­stan­ța (18.00)

Con­stan­ța (7.00) – Bru­xe­l­les (9.10) – între 19 – 26 mai și 2 iunie – 22 sep­tem­brie
Bru­xe­l­les (10.30) – Con­stan­ța (14.25)

Istan­bul / Var­na (12.40) – Con­stan­ța (15.05) – 26 mar­tie – 27 octom­brie 2017
Con­stan­ța (15.50) – Istan­bul (17.00)

Lon­dra (6.00) – Con­stan­ța (11.30) – 21 iulie – 27 octom­brie
Con­stan­ța (12.00) – Lon­dra (13.35)

Sâm­bă­tă

Con­stan­ța (8.00) – Roma (9.20) – 29 apri­lie – 28 octom­brie
Roma (10.50) – Con­stan­ța (14.05)

Con­stan­ța (15.00) – Paris (17.15) – 29 apri­lie – 28 octom­brie
Paris (18.00) – Con­stan­ța (22.15)

Lon­dra (15.50) – Con­stan­ța (21.20) – 28 mar­tie – 18 iulie
Con­stan­ța (21.50) – Lon­dra (23.30).

Dumi­ni­că

Con­stan­ța (7.00) – Mila­no (8.30) – 30 apri­lie – 22 octom­brie 2017
Mila­no (9.15) – Con­stan­ța (12.45)

Con­stan­ța (17.30) – Cluj Napo­ca (18.30) – 18 iunie – 15 sep­tem­brie
Cluj Napo­ca (19.00) – Con­stan­ța (20.00)

Con­stan­ța (13.30) – Timi­șoa­ra (14.45) – 15 iunie – 15 sep­tem­brie
Timi­șoa­ra (15.15) – Con­stan­ța (16.30)

Lon­dra (6.00) – Con­stan­ța (11.30) – 21 iulie – 27 octom­brie
Con­stan­ța (12.00) – Lon­dra (13.35)

Istan­bul (12.40) – Con­stan­ța (13.45) – 26 mar­tie – 27 octom­brie
Con­stan­ța (14.25) – Var­na / Istan­bul (17.00)

Toa­te ore­le pre­zen­ta­te sunt ore loca­le.

Sur­sa: ct100.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply