Esti zidar si cauti un loc de munca? Spitalul Mangalia organizeaza concurs

0
316

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs pen­tru ocu­pa­rea pe peri­oa­dă nede­ter­mi­na­tă a func­ți­ei con­trac­tu­a­le de exe­cu­ție, vacan­te, de mun­ci­tor cali­fi­cat III (zidar) – Ate­li­er Întreţinere.

Con­di­ţi­i­le spe­ci­fi­ce nece­sa­re în vede­rea par­ti­ci­pă­rii la con­curs şi a ocu­pă­rii func­ți­ei con­trac­tu­a­le sunt:

cali­fi­ca­re pen­tru mese­ria de zidar;
cate­go­ria de cali­fi­ca­re 2;
3 ani vechi­me în meserie.
Con­cur­sul se va orga­ni­za con­form calen­da­ru­lui următor:

24 febru­a­rie 2017, ora 16:00 – data limi­tă pen­tru depu­ne­rea dosarelor;
06 mar­tie 2017, ora 10:00: pro­ba scri­să la Pavi­li­o­nul Administrativ;
09 mar­tie 2017: pro­ba interviu.

Mai mult, pe mangalia.tv, 16.02.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply