VIDEO INCREDIBIL! Aeromodele minune!

0
330
Test înaintea Campionatului Mondial pentru acrobatie de interior.
Aeromodelul minune din acest videoclip are doar 50 de grame și este dotat cu elice variabilă. Este pilotat de realizatorul său, Gernot Bruckmann, iar disciplina de concurs se numește F3P.

Sur­sa: You­Tu­be — F3P-AM Stra­s­bo­urg 2016 Ger­not Bru­c­k­mann.

Alte aero­mo­de­le rea­li­za­te de desig­ne­rul și con­struc­to­rul ger­man Ger­not Bru­c­k­mann puteți vedea AICI.

***************

Bia­nu­al, FAI (Fede­ra­ția Aero­nau­ti­că Inter­națio­na­lă) orga­ni­zea­ză Cam­pi­o­na­tul Mondi­al pen­tru acro­ba­tie de inte­ri­or. Pri­me­le două cam­pi­o­na­te au avut loc în Ger­ma­nia, Cobu­rg (2013) și Polo­nia, Prus­z­kow (2015). De fie­ca­re dată, cu un an îna­in­te de Cam­pi­o­na­tul Mondi­al, gaz­de­le orga­ni­zea­ză un eve­ni­ment de test. Aces­ta atra­ge întot­dea­u­na cei mai bune piloți euro­peni, iar acest eve­ni­ment poa­te fi numit “Cam­pi­o­na­tul Euro­pean neo­fi­ci­al”.

FAI și Clu­bul de Aero­nau­ti­că din Bru­ma­th au orga­ni­zat tes­ta­rea în data de 20 si 21 febru­a­rie 2016, eve­ni­ment prin­ci­pal F3P al aces­tui sezon de zbor de inte­ri­or și au par­ti­ci­pat 48 de piloți din trei­spre­ze­ce țări din toa­tă Euro­pa. Aces­te ima­gini și cli­puri video vă fac o idee gene­ra­lă des­pre modul în care a evo­lu­at cla­sa F3P și ce mode­le au fost folo­si­te în tes­tul de încer­ca­re de la Stra­s­bo­urg.

Mai mul­te des­pre acest sport fas­ci­nant cu aero­mo­de­le, puteți vedea AICI.

Sur­sa: You­Tu­be — Stra­s­bo­urg FAI F3P event, Ger­many, 2016.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply