SONDAJ: Care dintre consilierii din Mangalia credeți că vă reprezintă cel mai bine în Consiliul Local?

0
144
Booking.com

Vă invi­tăm să răs­pun­deți la între­ba­rea ”Care din­tre con­si­li­e­rii din Man­ga­lia cre­deți că vă repre­zin­tă cel mai bine în Con­si­li­ul Local?” Fie­ca­re votant are o sin­gu­ră vari­an­tă de vot, iar son­da­jul se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 20 ianu­a­rie, ora 14.10 — 15 febru­a­rie 2017, ora 24.00.

Dacă ați fi con­si­li­er muni­ci­pal în Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, ce vari­an­tă ați sus­ți­ne pen­tru Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion”?

  • 1. Con­stru­i­rea unei școli moder­ne, la sens, cu 24 cla­se și o sală de mese, plus ală­tu­ri, în zona sola­ri­i­lor, o sală de sport. Tere­nul actu­al de sport de lân­gă Far­ma­cia 47 rămâ­ne intact […] (67%, 660 Votes)
  • 2. Trans­fer în locul Cole­gi­u­lui Eco­no­mic, unde a mai func­țio­nat o peri­oa­dă Școa­la nr. 5, iar Cole­gi­ul Eco­no­mic să fie trans­fe­rat în cămi­ne­le ”de la pod”, după ce aces­tea vor fi ame­na­ja­te; (18%, 179 Votes)
  • 3. Cam­pus șco­lar liceal în Saturn, pen­tru Cole­gi­ul Eco­no­mic, urmând ca după fina­li­za­rea aces­tui Cam­pus liceal inte­grat, Școa­la Gala Galac­tion să fie trans­fe­ra­tă în locul Cole­gi­u­lui Eco­no­mic; (12%, 117 Votes)
  • 4. Alte opinii/propuneri? Scri­eți-ne pe [email protected] (2%, 24 Votes)

Total Voters: 980

Loading ... Loa­ding …

Dacă nu‑i cunoașteți pe cei 19 consilieri locali, aveți fotografiile dumnealor AICI.


Man­ga­lia News, Vineri, 20 ianu­a­rie 2017.


 

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele