Galeria LUIZA CALA (Foto)

0
764

Luisiana Calaidjoglu

Pseudonim artistic: Luiza CALA 

Luiza Cala1

Năs­cu­tă la 23 sep­tem­brie 1957, în loca­li­ta­tea Băi­lești – Dolj, sta­bi­li­tă în Man­ga­lia. Stu­dii libe­re de pic­tu­ră cu Sabin Băla­șa și Rafa­el Fuen­tes. Debu­tea­ză expo­zi­țio­nal în 1999.

Deschide prima galerie de artă modernă din Mangalia, „Atelier Luiza Cala”.

Expo­zi­ții per­so­na­le și de grup, tabe­re națio­na­le și inter­națio­na­le de pic­tu­ră, lucrări în colec­ții par­ti­cu­la­re din mai mul­te țări.

*****************************************************************************************************

Galeria LUIZA CALA (Saturn, Mangalia, Romania) poate fi vizitată cu programare telefonică: 0722–235.037, sau prin e‑mail: [email protected]

Tot aici pot fi achiziționate aceste splendide lucrări pe pânză, realizate în culori de ulei de cea mai bună calitate, tablouri cu tematici diverse, în stilul inconfundabil al Luizei Cala.

Galeria Luiza Cala

Activitate artistică:
 • 2016–15.12- Bucu­res­ti, Top Busi­ne­ss, Casa cu nuci
 • 2016–26.10 – Bucu­res­ti, Fun­da­tia Dig­ni­tas.
 • 2016-07.10 —  Cas­te­lul Regi­na Maria, Bal­cik, Bul­ga­ria, WB-12 tari (=62 expo)
 • 2016-06.10 – H Mera, Venus, Roma­nia
 • 2016-03.10 – Muze­ul de Arta Dobri­ch, Bul­ga­ria
 • 2016- 1.06-oct H Euro­pa-SPA-EF. Nord =59 expo
 • 2015 — 27.09 – WB la Bal­cik, Cas­te­lul Regi­nei Maria =58 expo
 • 2015 — 23.09 – WB la Tuz­la, Cen­trul Ion Cre­an­ga
 • 2015 — 21.04 — SPA H Euro­pa, Efo­rie Nord 
 • 2014 — 1.12 —  Cen­trul Cul­tu­ral Man­ga­lia, Ple­in air  Rota­ry Man­ga­lia
 • 2014 — 22.09–30.09 — Sabla, Casa de vana­toa­re a Guver­nu­lui
 • 2014 — 19.09 — Cas­te­lul Regi­nei Maria, Bal­cik, Art Forum Witho­ut Bor­ders
 • 2014 — 15.08 — Casa Radio Var­na — Fes­ti­va­lul Bul­ga­ri­ka
 • 2014 — 1.04–15.04 – Bucu­res­ti = Foto­gra­fie ver­sus pic­tu­ra — Abs­tract, Libra­ria Car­tu­res­ti
 • 2014 — 1–15.02 — Bucu­res­ti, Carol 53
 • 2013 — 14 sept — H Pre­si­dent-Witho­ut Bor­ders — 8 tari
 • 2013 — 6–17 sept — Witho­ut Bor­der — Albe­na – Bg — 8 tari
 • 2013 — 3aug-14 aug – Bul­ga­ri­ka – Var­na — Casa Radio — 7 tari
 • 2013 – Pala­tul Şutu, Bucu­reşti — expo colec­ti­vă Rota­ry ( 11–28.02)  51 (24 pers+27 colect)
 • 2013 – Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis – colec­ti­vă (21.02–27.03)
 • 2012 – H. Pre­si­dent — expo per­so­na­lă per­ma­nen­tă
 • 2012 – H. Euro­pa — SPA Ana Aslan — expo per­ma­nen­tă
 • 2012 – Radio Var­na — Fes­ti­val Var­na – colec­ti­vă (pla­ien air), august
 • 2012 – Var­na, zile­le ora­şu­lui, colec­ti­vă, august
 • 2012 – Cos­ti­neşti, per­so­na­lă
 • 2012 – Poli­cli­ni­ca Regi­na Maria Con­stanţa — per­so­na­lă per­ma­nen­tă
 • 2011 – H. Euro­pa- SPA Ana Aslan, Ef. Nord — expo per­ma­nen­tă, iun-oct
 • 2011 – Cas­tel Regi­na Maria Bal­cik — Witho­ut Bor­ders, sep­tem­brie
 • 2011 – iulie, H. Ampho­ra, Vama Veche, per­so­na­lă
 • 2011 – ian.- iul., H. Pre­si­dent Man­ga­lia
 • 2010 – 12.12 — Casa Arma­tei Man­ga­lia-Sol­te­ris
 • 2010 – 10.12 — Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis
 • 2010 – Clu­bul Sol­te­ris
 • 2010 – Gale­ria de Arta a H. Pre­si­dent
 • 2010 – Sit arhe­o­lo­gic Pre­si­dent
 • 2010 – Sit arhe­o­lo­gic Cal­la­tis
 • 2009 – 19.12 — Casa de cul­tu­ra Buş­te­ni
 • 2009 – 16–24 iunie Muze­ul de Arta  Bal­cic
 • 2009 – 15–25 iunie Bal­cic, Taba­ra de pic­tu­ra-expo. H Lotos
 • 2009 – 20 mai — 4 iun. Var­na Gale­ria Activ Art
 • 2009 – mar­tie — apri­lie, Cen­trul Român de Afa­ceri Marea Nea­gră, Man­ga­lia
 • 2008 – UAP Tul­cea
 • 2008 – Inter­na­ţio­nal art camp Bal­cic
 • 2007 – AIAM Roma, Ita­lia
 • 2007 – MCA Can­nes
 • 2006 – Clu­bul Rota­ry Con­stanţa
 • 2006 – H. Ibis Con­stanţa — colec­ti­vă
 • 2006 – MCA Can­nes, Franţa
 • 2005 – per­so­na­lă — Clu­bul de Artă Sol­te­ris Man­ga­lia
 • 2005 – per­so­na­lă — Muze­ul de Artă Dobri­ch-Bul­ga­ria
 • 2004 – orga­ni­zea­ză o tabă­ră de cre­a­ţie româ­no-bul­ga­ră
 • 20 august 2004 — inau­gu­rea­ză Gale­ria-Ate­li­er Lui­za Cala din Saturn
 • 2004 – expo­zi­ţie Băi­le Her­cu­la­ne, Cen­trul Inter­na­ţio­nal de Artă Roma­nia Magi­că
 • 2004 – Fes­ti­va­lul «Tas­te of Roma­nia » Chi­ca­go SUA
 • 2004 – Cen­trul Cul­tu­ral Român Chi­ca­go — apri­lie 2003 — Gale­ria Top Art-Băi­le Her­cu­la­ne
 • 2003 – per­so­na­lă — Clu­bul de Artă Sol­te­ris — Man­ga­lia
 • 2003 – Cen­trul Inter­na­ţio­nal de Artă <Româ­nia Magi­că> — sesiu­nea Borşa, Mara­mu­reş
 • 2003 – per­so­na­lă — Sol­te­ris Man­ga­lia
 • 2003 – Bucu­reşti — Pala­ce Flo­reas­ca
 • 2002 – World Tra­de Pla­za — Bucu­reşti
 • 2002 – Clu­bul de Artă Sol­te­ris, Man­ga­lia
 • 2001 – Cas­te­lul Peni­sco­la, Valen­cia, Spa­nia
 • 2001 – in situl arhe­o­lo­gic al H.President –Man­ga­lia
 • 2001 – Romex­po Bucu­reşti – Top Busi­ne­ss
 • 2000 – la Fun­da­ţia pen­tru Tine­ret Con­stanţa
 • 2000 – la Cen­trul Român de Afa­ceri ‘Marea Nea­gră’
 • 2000 – la Clu­bul Vouli­a­gmeni, Ate­na, Gre­cia
 • 2000 – la Fun­da­ţia pen­tru Tine­ret Con­stanţa
 • 23 iulie 1999 – debut, la Cen­trul Român de Afa­ceri ’Marea Nea­gră’ din Man­ga­lia.

GALERIE FOTO:

Luiza Cala2
Care casa e mai fru­moa­sa, ulei pe panza, 70–80 cm
Cunoas­te­rea popu­lea­za lumea, UP, 60–70cm
Luiza Cala5
Vio­le­te, UP, 60–60
Sfinx, UP, 50–60
Luiza Cala8
Inzi­di­ti pe Pamant 1, UP, 60–70
Luiza Cala9
Ves­ti­to­rul, UP, 60–70 cm
Luiza Cala4
Calu­tii de mare — Lui­za Cala
Luiza Cala10
La mar­gi­nea marii — Lui­za Cala
Luiza Cala6
Doam­na de fier, UP, 60–70
LUIZA CALA semnează coperțile a 13 cărţi și 12 casete/ CD de meditaţie.

Premii: 

 • Pre­mi­ul naţio­nal Art top, 2002
 • Pre­mi­ul naţio­nal Art top – Româ­nia Magi­că, 2004
 • Meda­lia de argint MCA, Can­nes, Azur, 2006
 • Meda­lia de aur MCA, Can­nes, Azur, 2007
 • Diplo­mă de merit AIAM, Roma, 2007.

Are lucrări în cole­cţii de stat în Spa­nia, Bul­ga­ria, Franţa şi în cole­cţii par­ti­cu­la­re în Gre­cia, SUA, Can­a­da, Chi­na, Tur­cia, Olan­da, Bul­ga­ria, Spa­nia, Franţa, Core­ea de Sud, Ita­lia…

Luiza Cala12
Casa mea din cer, UP, 100–70
Luiza Cala11 - vis de planeta
Lui­za Cala — Vis de pla­ne­ta
Actu­al, UP, 50–50
Adam si Eva, UP, 60–70
ADN schim­bat, UP, 100–65cm
Apa­ra­to­rul, UP, 50 x 60 cm
Ceta­tea iubi­rii, up, 50 x 60 cm
Cola­cul umbre­lor, up, 60 x 70 cm
Con­ver­sa­tie supra­ve­ghe­a­ta, UP, 70–80
Cunoas­te­rea cuce­res­te lumea, UP, 60 x 70 cm
Cunoas­te­rea popu­lea­za lumea, UP, 60–70cm
Maroc, UP, 60–70 cm
Matri­cea, up, 50 x 60 cm
Protectoarea,up,70-90
Pro­tec­toa­rea, up, 70–90cm
Sinap­se, up, 90–90 cm
vasele comunicante 90,90
Vase­le comu­ni­can­te 90 x 90 cm
Pacea ceta­tii, 80 x 100 cm
Bran­cu­si 2, up, 70–50
Bran­cu­si, up, 70–50 cm
CALLATIANA, up, 80–100
Cru­ci­fix, UP, 40–30 cm
Medu­za sal­va­toa­re, up, 80–70
Nike, UP, 80–100
Saru­tul, up, 60–70
Secre­tul umbrei, up, 60–70
Sfin­xul din Bucegi, up, 50–60
Bal­cic, up, 40–40, 1200 ron
Croa­tia 2, UP, 50–50
Croa­tia, UP, 50–60
Deli­cii, UP, 50–50
Del­ta 3, UP, 40–40
Del­ta, up, 40–40
Del­ta, up, 45–40
Del­ta, up, 40–40
Flori — Lui­za Cala
Un buchet de lale­le — Lui­za Cala
Gra­di­na, UP, 80–60
Natu­ra sta­ti­ca, UP, 50–60

 Activitate socio-culturală:

Luiza Cala - Omagiu lui Constantin Brancusi

 • mem­bru fon­da­tor al Clu­bu­lui de Artă Sol­te­ris
 • mem­bru fon­da­tor al Clu­bu­lui Rota­ry Man­ga­lia (Preşe­din­te 2003–2004, Asis­tent  Guver­na­tor 2010–2011)
 • mem­bru al Fun­da­ţi­ei Cal­la­tis ’96
 • mem­bru fon­da­tor LAMAJI-Sana
 • mem­bru Scen­der­man, Var­na.

Apa­ri­ţii media:

PRO TV, Pri­ma TV, Nept­un TV, TVR 1, LTV, Ante­na 1, B1TV, Man­ga­lia TV, Media TV, Digi 24, revis­te de cul­tu­ră impor­tan­te, zia­re naţio­na­le şi stră­i­ne, cărţi des­pre pic­tu­ră.

Orga­ni­zea­ză Seri­le Cala-tie­ne la Gale­ria Lui­za Cala – Saturn.

Aici au loc con­cer­te, lec­turi de autor, seri de dans, tea­tru, întâl­niri cu oameni de cul­tu­ră din ţară şi stră­i­nă­ta­te.

Galeria Luiza Cala expo fara-frontiere-nov2014Galeria Luiza Cala3Galeria Luiza Cala4

Link-uri Luiza Cala:

 Galeria LUIZA CALA (Saturn, Mangalia, Romania) poate fi vizitată cu programare telefonică: 0722–235.037, sau prin e‑mail: [email protected]

Tot aici pot fi achiziționate aceste splendide lucrări pe pânză, realizate în culori de ulei de cea mai bună calitate, tablouri cu tematici diverse, în stilul inconfundabil al Luizei Cala.

Man­ga­lia News, 19 ianu­a­rie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply