Ministerul Fondurilor Europene a publicat recent calendarul revizut al apelurilor de proiecte pentru următoarele programe operaţionale:

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) are ca obiectiv major dezvoltarea resurselor umane prin creşterea accesului și a participării la un sistem de educaţie şi formare profesională, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale prin facilitarea accesului la servicii sociale şi de sănătate. POCU dispune de o alocare financiară totală de 5 miliarde de euro. 17,22% din alocarea financiară a fost destinată apelurilor lansate integral pe parcursul anului 2016. Calendarul publicat include lansările din 2016 şi apelurile previzionate pentru primele două trimestre din 2017.

Programul Operaţional Competitivitate (POC) sprijină intervenții de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniile specializare inteligentă și sănătate, măsuri pentru creșterea participării românești în cercetarea la nivel european, crearea de sinergii cu programul-cadru ORIZONT 2020 şi alte programe internaţionale, dezvoltarea unor reţele de centre de cercetare, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor, îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet. POC beneficiză de o alocare totală de 1,582 miliarde euro. 55,33% din alocarea financiară pentru programul operațional a fost destinată acestor apeluri, atât pentru cele lansate în 2015, cât și pentru cele din 2016.

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) finanţează activităţi din sectoarele infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. POIM beneficiază de o alocare financiară de 11,881 miliarde de euro. 83% din alocarea financiară a fost alocată apelurilor lansate integral pe parcursul anului 2016.

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) are ca obiectiv global asigurarea capacităţii şi instrumentele necesare pentru o eficientă coordonare, gestionare şi control al intervenţiilor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii, precum şi o implementare eficientă, bine orientată şi corectă a POAT, POIM şi a POC. POAT beneficiază de o alocare financiară de 251,21 milioane de euro.

Întreaga listă cu APELURI DESCHISE o găsiți aici: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri


Mangalia News, 15.01.2017.


Suntem și aici: Mangalia News Punct Ro, pe Facebook și @Mangalia_News, pe Twitter!

Piese Auto Mangalia - URGENȚE: 0747 338 310

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm scrieți comentariul
Vă rugăm să scrieți numele dvs. aici