Anunţ de ultimă oră al MAE legat de atentatul din Istanbul

0
233

atentat-istanbul-realitatea

REALITATEA.NET: Într-un comu­ni­cat pos­tat pe site-ul insti­tu­ți­ei, repre­zen­tan­ții MAE trans­mit că evo­lu­ția situ­a­ți­ei este moni­to­ri­za­tă de Con­su­la­tul Gene­ral al Româ­ni­ei la Istan­bul.

”Con­su­la­tul Gene­ral al Româ­ni­ei  la Istan­bul are în atenţie inci­den­tul pro­dus în dimi­nea­ţa zilei de 01.01.2017, în jurul orei 02:00 (01:00 ora Româ­ni­ei), sol­dat cu nume­roşi morţi şi răni­ţi.

Ofi­ci­ul con­su­lar român a între­prins în regim de urgenţă demer­suri pe lân­gă auto­ri­tă­ţi­le abi­li­ta­te şi spi­ta­le­le din Istan­bul pen­tru a veri­fi­ca dacă prin­tre vic­ti­me­le inci­den­tu­lui se află cetă­ţeni români.

Con­su­la­tul Gene­ral al Româ­ni­ei la Istan­bul  moni­to­ri­zea­ză evo­lu­ţia situ­a­ţi­ei şi este pre­gă­ti­tă să acor­de asis­tenţă con­su­la­ră, dacă situ­a­ţia o va impu­ne. 

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne rea­min­teș­te că cetă­țe­nii români afec­ta­ţi pot soli­ci­ta asis­tenţă con­su­la­ră la urmă­toa­re­le nume­re de tele­fon ale Con­su­la­tu­lui Gene­ral al Româ­ni­ei la Istan­bul: (0090) 212 3583541, (0090) 90 212 3580516,  (0090) +90 212 3583537, ape­lu­ri­le fiind redi­rec­țio­na­te către Cen­trul de Con­tact și Suport al Cetă­ţe­ni­lor Români din Stră­i­nă­ta­te (CCSCRS) şi pre­lu­a­te de către ope­ra­to­rii Call Cen­ter în regim de per­ma­nen­ță.

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne îşi expri­mă pro­fun­dul regret pen­tru pier­de­rea de vieţi ome­neşti şi trans­mi­te con­do­leanţe fami­li­i­lor vic­ti­me­lor”, se ara­tă în comu­ni­ca­tul MAE.

39 de oameni, printre care 16 străini, au fost uciși și 69 răniți după ce un bărbat înarmat cu  o pușcă automată a deschis focul într-un club celebru din Istanbul. 

Sur­să: REALITATEA.NET, 01.01.2017.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply