Ana Maria Romaniuc isi lanseaza prima carte de poezie “ORĂ TÂRZIE

0
496
SONY DSC

La Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia dumi­ni­că 29 ianu­a­rie, de la ora 15:00, va avea loc debu­tul tine­rei de numai 15 ani, Ana Maria Roma­niuc din Man­ga­lia, mem­bră a Tea­tru­lui pen­tru copii „Magic”, cu pri­ma sa car­te de poe­zie „Oră Târ­zie”.

Car­tea se bucu­ră de o pre­fa­ţă a scri­i­toa­rei Emi­lia Dabu, mem­bră a Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Româ­nia, coper­ta şi teh­no­re­dac­ta­rea fiind sem­na­te de pro­za­to­rul Geor­ge Şer­ban.

Car­tea va fi pre­zen­ta­tă de scri­i­to­rii de la Clu­bul Arte­lor „Sol­te­ris”: Emi­lia Dabu, Dora Ali­na Roma­ne­scu (mem­bră USR), Ana Arde­lea­nu (mem­bră a Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor Euro­peni R. Mol­do­va), Lore­da­na Ione­la Toa­der, Pr. Ioan Aurel Bol­ba, Andre­ea Roma­niuc, Emil Cor­ne­liu Ninu, Adi­na Lozin­schi, Lia­na Naum.

Cole­gii de la Tea­trul „Magic” vor susţi­ne un reci­tal din ver­su­ri­le tine­rei autoa­re: Nata­lia Opriş, Adi­na Tur­nea, Ralu­ca Tun­su, Teo­do­ra Rusu, Tho­mas Gîl­că, Vlad Maco­vei, Măli­na Rugea. Un reci­tal de pian şi de chi­ta­ră vor face debu­tul tine­rei autoa­re de neu­i­tat.

cugetliber.ro, 28 ianu­a­rie 2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply