Sevil Shhaideh NU va fi noul premier al României! Klaus Iohannis a făcut anunţul

0
193

OBSERVATOR: Preşe­din­te­le Româ­ni­ei, Kla­us Iohan­nis a decla­rat astăzi că, după dis­cu­ţi­i­le cu par­ti­de­le poli­ti­ce a ana­li­zat argu­men­te­le pro şi con­tra după nomi­na­li­za­rea lui Sevil Shhai­deh pen­tru fun­cţia de pre­mi­er al Româ­ni­ei şi a decis să nu accep­te aceas­tă nomi­na­li­za­re. Preşe­din­te­le nu a decla­rat că ar fi moti­ve­le pen­tru care nu accep­tă pro­pu­ne­rea.

Sevil Shhai­deh, care este mem­bru PSD din 2015, a acti­vat ante­ri­or în Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, la Direc­ția Pro­iec­te Euro­pe­ne, apoi ca secre­tat de stat la Minis­te­rul Dezvol­tă­rii și Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce, unde l‑a înlo­cu­it pe Liviu Drag­nea în momen­tul în care aces­ta a pără­sit pos­tul de minis­tru.

UPDATE!

Pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei, dom­nul Kla­us Iohan­nis, a sus­ți­nut marți, 27 decem­brie a.c., la Pala­tul Cotro­ceni, o decla­ra­ție de pre­să.

Vă pre­zen­tăm în con­ti­nu­a­re transcri­e­rea decla­ra­ției de pre­să:

Bună ziua!

Săp­tămâ­na tre­cu­tă, când am avut con­sul­tări cu par­ti­de­le poli­ti­ce, PSD și ALDE, care au ținut să vină împre­u­nă la con­sul­tări, mi-au propus‑o pe doam­na Sevil Shhai­deh pen­tru pozi­ția de Prim-minis­tru.

Am cân­tă­rit cu gri­jă argu­men­te­le pro și con­tra și am decis să nu accept aceas­tă pro­pu­ne­re. În con­se­cin­ță, soli­cit coa­li­ți­ei PSD + ALDE să facă altă pro­pu­ne­re. Vă mul­țu­mesc!’


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele