OPINII CIVICE — decembrie 2016

0
255
opinii

Ce îi mai inte­re­sea­ză pe citi­to­rii noș­tri. Pro­pu­neri, între­bări, sesi­zări recen­te:

  1. Ame­na­ja­rea dru­mu­lui para­lel cu calea fera­ta, res­pec­tiv stra­da Por­tu­lui, drum pie­tru­it plin de cra­te­re si san­turi, uitat de pri­ma­rie. Poa­te fi obser­vat in toa­ta splen­doa­rea, intre Jum­bo Jet si mace­la­ria de pe vari­an­ta. Mul­tu­mi­ri si spe­ran­te. (R.A.)
  2. Vrem lumi­na pe stal­pii de pe Mun­te­ni­ei. Intra hotii pes­te noi in case!
  3. Cel mai vechi papi­rus din Euro­pa, cel de la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis.
  4. Oame­nii stra­zii, de care nu se ocu­pa nimeni…
  5. Dis­trac­tie mai mul­ta in Man­ga­lia! (P.E.)
  6. Tar­gul de Cra­ciun 2016! Se mai face?? (G.R.)

Man­ga­lia News, Mier­curi, 21 dec.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply