NOI CU CINE VOTĂM? Judetul Constanta – lista candidatilor la alegerile parlamentare 2016

0
233

alegeri-parlamentare

Cir­cum­scrip­ția 14 Con­stan­ța a înscris pen­tru ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re can­di­dați din par­tea a 12 for­ma­țiuni poli­ti­ce și 2 inde­pen­denți, unul la Came­ra Depu­ta­ți­lor, celă­lalt la Senat. În pri­vin­ța can­di­da­ți­lor „penali”, la ale­ge­ri­le din 11 decem­brie 2016, nici Con­stan­ța nu duce lip­să, aceștia fiind ampla­sați chiar pe locuri eli­gi­bi­le.

Iuli­an Ian­cu și Radu Babuș au fost tre­cuți pe lis­te­le PSD Con­stan­ța, chiar dacă sunt urmă­riți penal de pro­cu­rori. Și ALDE Con­stan­ța l‑a tre­cut pe lis­te pe Gigi Chi­ru în pofi­da dosa­ru­lui penal. Toa­te deta­li­le le găsiți aici.

Lis­te­le com­ple­te ale par­ti­de­lor

În jude­țul Con­stanţa, PSD des­chi­de lis­ta la Came­ra Depu­ta­ți­lor cu depu­ta­tul Ian­cu Iuli­an, de pro­fe­sie ingi­ner.

Pe lis­te­le de la Senat, PSD des­chi­de lis­ta cu Bră­i­lo­iu Tit-Liviu, în pre­zent jurist.

Lis­ta PSD CONSTANŢA Senat

Lis­ta PSD CONSTANŢA Came­ra Depu­ta­ți­lor

PNL des­chi­de lis­ta la Came­ra Depu­ta­ți­lor în Con­stanţa cu Huţu­că Bogdan-Iuli­an, de pro­fe­sie eco­no­mist, iar la Senat ingi­ne­rul Chi­ţac Ver­gil.

Lis­ta PNL CONSTANŢA Came­ra Depu­ta­ți­lor

Lis­ta PNL CONSTANŢA Senat

La PMP Con­stanţa, pri­mul pe lis­ta Came­rei Depu­ta­ți­lor este jur­na­lis­tul Tur­ces­cu Robert-Nico­lae, iar la Senat Ona­ca Dorel-Con­stan­tin, de pro­fe­sie jurist.

Lis­ta PMP CONSTANŢA Came­ra Depu­ta­ţi­lor

Lis­ta PMP CONSTANŢA Senat

ALDE des­chi­de lis­ta la Came­ra Depu­ta­ți­lor cu ingi­ne­rul Bani­as Mir­cea-Mari­us, iar la Senat cu juris­tul Chi­riu Ggigi-Chris­ti­an.

Lis­ta ALDE CONSTANŢA Came­ra Depu­ta­ţi­lor

Lis­ta ALDE CONSTANŢA Senat

La USR (Uniu­nea Sal­vați Româ­nia) pri­mul pe lis­ta Came­rei Depu­ta­ți­lor este Ion Ste­li­an-Cris­ti­an, în pre­zent avo­cat, iar la Senat Dinu Nico­le­ta-Ramo­na, doc­tor în eco­no­mie.

Lis­ta USR CONSTANŢA Senat

Lis­ta USR CONSTANŢA Came­ra Depu­ta­ţi­lor

Tot din Con­stanţa vor mai can­di­da la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re și par­ti­de­le ANR – Ali­an­ța Noas­tră Româ­nia, UDMR, PSR – Par­ti­dul Soci­a­list Român, PRU – Par­ti­dul Româ­nia Uni­tă, PRM – Par­ti­dul Româ­nia Mare și PER – Par­ti­dul Eco­lo­gist Român.

Lis­ta ANR CONSTANŢA Senat

Lis­ta ANR CONSTANŢA Came­ra Depu­ta­ţi­lor

Lis­ta UDMR CONSTANŢA Senat

Lis­ta UDMR CONSTANŢA Came­ra Depu­ta­ţi­lor

Lis­ta PSR CONSTANŢA Senat

Lis­ta PSR CONSTANŢA Came­ra Depu­ta­ţi­lor

Lis­ta PRU CONSTANŢA Senat

Lis­ta PRU CONSTANŢA Came­ra Depu­ta­ţi­lor

Lis­ta PRM CONSTANŢA Senat

Lis­ta PRM CONSTANŢA Came­ra Depu­ta­ţi­lor

Lis­ta PER CONSTANŢA Senat

Lis­ta PER CONSTANŢA Came­ra Depu­ta­ti­lor 

Lis­ta Can­di­da­ţi­lor Inde­pen­denţi CONSTANŢA Came­ra Depu­ta­ţi­lor

Lis­ta Can­di­da­ţi­lor Inde­pen­denţi CONSTANŢA Senat.

Sur­sa: europafm.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele