Cele mai interesante lansări auto din 2016

0
108

Anul auto­mo­bi­lis­tic 2016 a înce­put în ianu­a­rie la Detro­it, iar pasio­na­ţii de auto­mo­bi­le au avut de ce să se bucu­re. În 2016, cum­pă­ră­to­rii de auto­tu­ris­me au mai mul­te opţiuni decât ori­când. Maşi­ni­le elec­tri­ce câş­ti­gă tot mai mult teren şi foar­te mulţi pro­du­că­tori şi-au pre­zen­tat mode­le­le elec­tri­ce, însă tot mode­le­le pe ben­zi­nă sau die­sel au atras pri­vi­ri­le. (…)

bugattichiron-03

Bes­tia BUGATTI.

CHIRON a fost lan­sa­tă ofi­ci­al la târ­gul auto de la Gene­va şi după cum era de aştep­tat este extrem de puter­ni­că, având sub capo­tă 1479 de cai pute­re, reu­şind să atingă o vite­ză maxi­mă de 420 kmh (a fost limi­ta­tă la aceas­tă vite­ză pen­tru a putea fi con­du­să pe şose­le). Chi­ron este con­stru­it în jurul unui motor de 8 litri W16 şi este susţi­nut de patru tur­bo charger‑e.

La vite­ză maxi­mă susţi­nu­tă, Chi­ron îşi goleş­te rezer­vo­rul în 9 minu­te. În cât timp atin­ge suta de kilo­me­tri? În 2,5 secun­de, adi­că mai repe­de decât ai putea tu să bagi sti­ck-ul USB în cal­cu­la­tor. Pen­tru că este atât de rapi­dă, maşi­na tre­bu­ie echi­pa­tă cu cau­ciu­curi spe­ci­a­le, cre­a­te în cola­bo­ra­re cu Miche­lin pen­tru a atin­ge vite­ze­le de care este capa­bi­lă.

Vor fi pro­du­se 500 de uni­tă­ţi, iar fie­ca­re model va fi vân­dut pen­tru 2,6 mili­oa­ne de dolari.

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral AICI.


Fol­low us: Mangalia_News Punc­tRo, to Face­bo­ok and @MangaliaNews, on Twit­ter

Pie­se auto și acce­so­rii pen­tru toa­te tipu­ri­le de auto­tu­ris­me, în Man­ga­lia, lân­gă Casa Tine­re­tu­lui:
piese-auto-mangalia.ro

Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


astratex.ro


vola.ro%20

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele