Alina Gorghiu a demisionat de la șefia PNL [VIDEO]

0
390

alina-gorghiu-si-a-dat-demisia-de-la-sefia-pnl

Ali­na Gor­ghiu și‑a depus man­da­tul de la șefia Par­ti­du­lui Națio­nal Libe­ral, după rezul­ta­te­le înre­gis­tra­te la ale­ge­ri­le din 11 decem­brie. Iar, potri­vit unor sur­se cita­te de News.ro, Ilie Bolo­jan a demi­sio­nat din fun­cţia de secre­tar gene­ral PNL, iar Cris­ti­an Buşoi de la şefia fili­a­lei Bucu­reşti.

Lide­rii de orga­ni­za­ţii PNL care au obţi­nut rezul­ta­te pes­te media naţio­na­lă a par­ti­du­lui la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re au fost con­vo­ca­ţi la o şedinţă luni sea­ra, la ora 18.00, la sedi­ul cen­tral al for­ma­ţiu­nii. Moti­vul şedinţei era găsi­rea unei solu­ţii de com­pro­mis până la con­gre­sul de anul vii­tor, când va fi alea­să noua gar­ni­tu­ră de lideri ai for­ma­ţiu­nii.

Ali­na Gor­ghiu a demi­sio­nat însă îna­in­te de aceas­tă ședin­ță. Ea făcut anun­țul într‑o con­fe­rin­ță de pre­să, fără să răs­pun­dă la între­bări.

Con­ti­nu­a­rea, pe digi24.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply