Culori de toamnă și mistere în pădurea Comorova (galerie FOTO)

0
2377

rataciri-tomnatice-prin-locurile-colilariei-rux-georgescu13

Ieri mi-am făcut timp să mă plimb puțin prin Pădu­rea Como­ro­va… De anul tre­cut am rămas cu gân­dul să‑i fac o vizi­tă, pen­tru o mică ședin­ță foto. Un loc atât de neîn­drep­tă­țit! Un loc atât de minunat! 

O pădu­re în care buni­cul obiș­nu­ia să culea­gă “bureți”, corco­du­șe și cire­șe ama­re. Dese­ori ne lua și pe noi… Miro­sul de frun­ze și de pământ rea­văn mi‑a încăr­cat bate­ri­i­le, iar aro­ma ciu­per­ci­lor găsi­te mi‑a tre­zit amin­ti­ri­le copi­lă­ri­ei… Acum nu prea mai ai ce cule­ge, nu prea mai cresc ciuperci. 

Rătă­cind prin tune­lu­ri­le de crengi și frun­ze gal­be­ne, mă aștep­tam să văd ieșin­du-mi în cale vreo căpri­oa­ră sau vre­un mis­treț…, de alt­fel zona era cele­bră pen­tru pre­zen­ța aces­tor ani­ma­le săl­ba­ti­ce, iar pe ici, pe colo, pe la rădă­ci­ni­le copa­ci­lor se văd urme proas­pe­te de mistreț. 

Din păca­te, nu a mai rămas prea mult din aceas­tă pădu­re… Mi-ar fi plă­cut să se păs­tre­ze așa cum era: săl­ba­ti­că, fru­moa­să și pli­nă de mistere…”.

Ruxan­dra Geor­ges­cu: Rătă­ciri tomna­ti­ce prin locu­ri­le copi­lă­ri­ei:

culori_toamna_mistere_padurea_comorova-rux-georgescu1 culori_toamna_mistere_padurea_comorova-rux-georgescu2 culori_toamna_mistere_padurea_comorova-rux-georgescu3 culori_toamna_mistere_padurea_comorova-rux-georgescu4 culori_toamna_mistere_padurea_comorova-rux-georgescu5 culori_toamna_mistere_padurea_comorova-rux-georgescu6 culori_toamna_mistere_padurea_comorova-rux-georgescu6b culori_toamna_mistere_padurea_comorova-rux-georgescu7 culori_toamna_mistere_padurea_comorova-rux-georgescu8 culori_toamna_mistere_padurea_comorova-rux-georgescu9 culori_toamna_mistere_padurea_comorova-rux-georgescu10 culori_toamna_mistere_padurea_comorova-rux-georgescu11 culori_toamna_mistere_padurea_comorova-rux-georgescu13 culori_toamna_mistere_padurea_comorova-rux-georgescu14 culori_toamna_mistere_padurea_comorova-rux-georgescu15 culori_toamna_mistere_padurea_comorova-rux-georgescu16 culori_toamna_mistere_padurea_comorova-rux-georgescu17

ruxandra_georgescu

Foto: Ruxandra Georgescu.

Man­ga­lia News, 01.11.2016.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply