Când se strică Ceasul’ — Un poem semnat de Robert-Marius Dincă

0
203

Cea­sul ora­șu­lui
S‑a stri­cat.
Toți îl pri­vesc
Cu com­pa­siu­ne,
După care,
Agi­tați de mur­mu­rul mul­ți­mii,
Se pre­fac că încear­că
Să îl repa­re.
Ei pla­gi­a­ză acea oră în care
Coco­șii mah­muri încear­că
Să își drea­gă gla­sul,
Acea oră care nu inte­re­sea­ză
Pe nimeni.
Ora­șul, într‑o con­ti­nuă
Sta­re de fer­men­ta­re,
Nu mai vrea să res­pi­re.
Res­pi­ra­ția cos­tă,
Iar angre­na­jul care
Mimea­ză sta­rea de tră­i­re
Te ros­to­go­leș­te
Dintr‑o par­te în alta,
Insen­si­bil la nevo­i­le tale.

Mai încet cu gălă­gia!
Țipă veci­nul, care mereu
Îmi va fi dea­su­pra.
Gân­deș­te mai încet, ce nai­ba!

Încerc să nu mai visez
La cum era oda­tă.
Asta ar însem­na că
Pe atunci tră­i­am,
Iar acum sunt mort.
Cea­sul ora­șu­lui
S‑a stri­cat.
Pen­tru a fi repa­rat,
Ar tre­bui ca acei bani
Care se duc pe pus­tii,
Cât e ziuli­ca de lun­gă,
Să ajun­gă pe mâna
Unui cea­sor­ni­car,
Care și-ar dori cu ade­vă­rat
Ca lim­ba bătrâ­nu­lui ceas
Să se miș­te îna­in­te.

Cât e cea­sul?
Mă întrebi tu,
Iar eu, pros­tit,
Nu știu ce să-ți răs­pund.
Apoi, veci­nul care
Îmi aude gân­du­ri­le
Răs­pun­de în locul meu.
Cea­sul nu mai e, fetițo!
Cea­sul s‑a stri­cat.
Și el și noi
Și Ora­șul.

Supă­rat că îmi ros­teș­te gân­du­ri­le
Cu glas tare,
Îi bat în țea­vă,
După care, te iau în bra­țe,
Pre­fă­cân­du-mă că
Totul este bine.
De afa­ră se aude
Cârâi­tul unui cocoș
Ce tot încear­că
Să-și drea­gă vocea,
Iar, de după sti­cla tele­vi­zo­ru­lui,
Se perin­dă unul după altul,
Tot felul de așa-ziși „cea­sor­ni­cari”,
Cu bra­țe­le încăr­ca­te
De diplo­me și meda­lii,
Care se sfâșie între ei
Pen­tru posi­bi­li­ta­tea
De a pune mâna pe Ceas.

Ăștia știu doar să stri­ce,
Nu să repa­re,
Îmi zice veci­nul în gând,
Iar eu râcâi de două ori
Cu unghia în țea­vă,
Drept con­fir­ma­re.

Cea­sul Ora­șu­lui
S‑a stri­cat.
Nu mai are
Cine să‑l repa­re.

candsestricaceasul-robert-mariu-dinca


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele