Alegeri SUA 2016. Cum va fi ales noul preşedinte al Statelor Unite, ce teritorii americane nu au drept de vot şi ce se întâmplă dacă niciun candidat nu câştigă

0
96
Booking.com

usa-electoral-votes

În noap­tea de marţi spre mier­curi, cetă­ţe­nii Sta­te­lor Uni­te vor ale­ge al 45-lea preşe­din­te din isto­ria ţării. Pro­ce­sul este unul mult mai com­pli­cat decât în majo­ri­ta­tea sta­te­lor demo­cra­te; votul local con­tea­ză mai mult decât cel naţio­nal, preşe­din­te­le ar putea fi ales de Came­ra Repre­zen­tanţi­lor în anu­mi­te cir­cum­stanţe, iar o par­te a teri­to­ri­i­lor ame­ri­ca­ne nu au drept de vot.

Colegiul electoral

Preşe­din­te­le Sta­te­lor Uni­te nu este ales prin vot direct de popu­la­ţie; în schimb, ale­gă­to­rii votea­ză în fie­ca­re stat pen­tru acor­da­rea locu­ri­lor în cole­gi­ul elec­to­ral, orga­nis­mul care va sta­bili în fapt cine va ocu­pa sca­u­nul de la Casa Albă pen­tru cel puţin urmă­to­rii patru ani.

Fie­ca­re din­tre cele 50 de sta­te plus Dis­tric­tul Colum­bia au câte un număr fix de elec­tori pe care îi pot desem­na în cole­gi­ul elec­to­ral, însu­mând în total 538 de elec­tori la nivel naţio­nal. Din­tre aceş­tia, un can­di­dat tre­bu­ie să pri­meas­că cel puţin 270 de voturi din par­tea cole­gi­u­lui elec­to­ral pen­tru a fi desem­nat preşe­din­te.

Cites­te mai mult: adev.ro/og97cr


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele