Vârstnicii Mangaliei, premiaţi de municipalitate

1
191

_DSC1732 DSC_3318 DSC_3320 

    Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, a ofe­rit, joi, 6 octom­brie, diplo­me de onoa­re, buche­te de flori şi un aju­tor finan­ci­ar vâr­st­ni­ci­lor din loca­li­ta­te. Cere­mo­n­ia de pre­mi­e­re a avut loc, într-un cadru fes­tiv, la Clu­bul Nau­tic Cal­la­tis. Cu acest pri­lej, edi­lul ora­şu­lui a feli­ci­tat seni­o­rii Man­ga­li­ei şi le‑a trans­mis aces­to­ra urări de sănă­ta­te şi tra­di­ţio­na­lul “La Mulţi Ani”!

varstniciimangaliei

 

Tot­o­da­tă, edi­lul a dis­cu­tat cu săr­bă­to­ri­ţii des­pre pro­iec­te­le în deru­la­re şi intenţi­i­le muni­ci­pa­li­tă­ţii pen­tru peri­oa­da urmă­toa­re. “Vă asi­gur că toa­te pro­ble­me­le dum­ne­a­voas­tră îmi sunt comu­ni­ca­te şi mă stră­du­iesc să le rezolv în ordi­nea pri­o­ri­tă­ţi­lor. Ştiu că pen­si­i­le sunt insu­fi­cien­te, de ace­ea, lunar, am dorit să vă ofe­rim pache­te cu ali­men­te, ca o boni­fi­ca­ţie pen­tru că aţi mun­cit în ora­şul aces­ta o via­ţă întrea­gă”, a menţio­nat pri­ma­rul.

În aceas­tă lună, s‑au bucu­rat de recu­noş­tinţa auto­ri­tă­ţi­lor loca­le aproa­pe 60 de per­soa­ne, care au ajuns la o vâr­stă res­pec­ta­bi­lă. Din­tre aces­tea, 18 per­soa­ne au împli­nit 70 de ani, 19 per­soa­ne au împli­nit 75 de ani, alţi 11 vâr­st­nici au împli­nit 80 de ani, iar alte patru per­soa­ne feli­ci­ta­te au împli­nit 80 de ani. Prin­tre cei pre­mi­a­ţi s‑au aflat şi doi nona­ge­nari, dar şi două fami­lii care au împli­nit 50 de ani de la căsă­to­rie.

Comu­ni­cat de pre­sa al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia, 6 oct.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. mama mea are 78 de ani si nu a pri­mit nici­o­da­ta NIMIC de la pri­ma­rie …tind sa cred ca aces­te per­soa­ne sunt ale­se de dom­nul pri­mar ..pen­tru ca la noi se practica…oare citi batrani ai muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia habar nu au ca tre­bu­iesc sti­mu­lati cu o diplo­ma ‚..o floa­re… nu cred ca ar tre­bui depu­se cereri ata­ta timp cit ser­vi­ci­ul de evi­den­ta al popu­la­ti­ei este sub­or­do­nat de pri­ma­rie ..asta ar tre­bui sa se stie la pri­ma­rie citi barani sunt in muni­ci­piu …dar nu ii inte­re­sea­za .…praf in ochi la fra­ieri …cine stie este ok cine nu .… Oare unde sunt banii care ar fi tre­bu­it sa bene­fi­cie­ze si alti batrani care nu sunt infor­mati de nimeni ??????????????????

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele