Trotuar cu obstacole spre Grădina de vară Farul

0
275
Booking.com

Am mai scris pe tema tro­tu­a­ru­lui stri­cat, cu dale­le miș­că­toa­re, de pe Șosea­ua Con­stan­tei, lân­gă Tera­sa Lavrion, mai pre­cis por­țiu­nea de acces spre Gră­di­na de vară Farul, dar, se pare că cei care ar tre­bui să rezol­ve acest lucru nu cir­cu­lă pe tro­tu­a­re­le Man­ga­li­ei, iar lucru­ri­le merg spre mai rău, mai ales după ce au fost relu­a­te lucră­ri­le pe șan­ti­e­rul pro­iec­tu­lui “Cal­la­tis — Isto­rie la malul Mării Negre” și mași­ni­le de mare tonaj au trea­bă pe aco­lo…

Dacă sta­rea actu­a­lă a tro­tu­a­ru­lui nu se vede prin came­re­le video, iată, pos­tăm câte­va foto­gra­fii pri­mi­te de la citi­to­rii noș­tri, ca să se vadă mai de aproa­pe “deta­li­i­le” de care se împie­di­că tre­că­to­rii:

trotuarul-spre-gradina-farul1 trotuarul-spre-gradina-farul3 trotuarul-spre-gradina-farul4 trotuarul-spre-gradina-farul6 trotuarul-spre-gradina-farul7 trotuarul-spre-gradina-farul8 trotuarul-spre-gradina-farul9 trotuarul-spre-gradina-farul10


Man­ga­lia News, Luni, 3 octom­brie 2016.


Arti­co­le pe aces­tă temă:

http://www.mangalianews.ro/2016/09/trotuare-pavele-gropi-si-intalniri-cu-alegatorii-galerie-foto/


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele