Nu uitați! În această noapte se schimbă ora

0
246

Româ­nia tre­ce în noap­tea de sâm­bă­tă spre dumi­ni­că la ora ofi­ci­a­lă de iar­nă. Cea­su­ri­le vor fi date îna­poi cu o oră, la ora 4:00, care va deve­ni ora 3:00, ast­fel că 30 octom­brie va fi cea mai lun­gă zi din acest an.

ora-de-iarna-2014

În noap­tea de sâm­bă­tă spre dumi­ni­că, Româ­nia revi­ne la ora Euro­pei de Est sau Tim­pul Legal Român. Ast­fel, înce­pând de dumi­ni­că, Româ­nia va avea două ore avans faţă de GMT.

Româ­nia se află în fusul orar 2, iar Tim­pul Legal Român se apli­că din ulti­ma dumi­ni­că a lunii octom­brie până în ulti­ma dumi­ni­că a lunii mar­tie, când Româ­nia va tre­ce la ora de vară, iar dife­renţa faţă de tim­pul uni­ver­sal (UTC) va fi de trei ore.

Călă­to­rii mai lungi. Cum va fi afec­tat trans­por­tul fero­vi­ar

Mai mult, pe digi24.ro, 29.10.2016.


Fol­low us: Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok and @MangaliaNews, on Twit­ter

Pie­se auto și acce­so­rii pen­tru toa­te tipu­ri­le de auto­tu­ris­me, în Man­ga­lia, lân­gă Casa Tine­re­tu­lui:
piese-auto-mangalia.ro

Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply