Invitatie la teatru: BLACK & WHITE, o poveste plină de umor!

0
280

CLUBUL ROTARY MANGALIA VA INVITA LA TEATRU.

black-and-withe-teatru

   Bla­ck & Whi­te este o poves­te pli­na de umor des­pre Dl. Whi­te si Dl. Bla­ck, care se rega­sesc dupa multi ani in holul unui hotel de lux de pe lito­ra­lul bri­ta­nic, in extra sezon. Fie­ca­re din­tre ei dores­te sa-si petre­a­ca un week-end linis­tit cu aman­ta, depar­te de Lon­dra, unde soti­i­le lor stiu ca ei sunt ple­cati pen­tru afa­ceri.

   Fie­ca­re are “sis­te­mul” lui de adul­ter, unul spu­ne soti­ei intot­dea­u­na “ade­va­rul”, cela­lalt min­te intot­dea­u­na. Apa­ri­tia soti­i­lor si ceea ce urmea­za demon­strea­za ca, indi­fe­rent de “meto­da” adop­ta­ta, inva­ri­a­bil lucru­ri­le se com­pli­ca atunci cand iti inseli sotia.

Pie­sa este in top 20 pe Broa­dway de 30 de ani, jucan­du-se si in zile­le noas­tre cu casa inchi­sa.

Regia spec­ta­co­lu­lui este sem­na­ta de Anca Maria Col­tea­nu, bazan­du-se pe caie­te­le de regie ale lui Flo­ri­an Pit­tis.

Din dis­tri­bu­tie fac par­te: Danie­la Nane (Helen), Manu­e­la Ciu­cur (Joan­na), Mihai Mari­ne­scu (Dl. Bla­ck), Ionut Alin Ione­scu (Dl. Whi­te).

Spec­ta­co­lul va avea loc LUNI, 17 octom­brie, ora 19:00, la Casa de cul­tu­ră din Man­ga­lia.

Dona­tie mini­ma reco­man­da­ta 40 lei.

RELATII SI REZERVARI la tel. 0723 180 116; 0735 168 285.

teatru-black-and-withe-rotary-mangalia


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply