Guvernul a aprobat finanțarea activităților sportive! (Modificări la HG 311 din 2003)

0
186

sedinta-guvern1-sep-2016

Guvernul a aprobat o serie de măsuri pentru a încuraja implicarea copiilor și tinerilor juniori în activități și competiții sportive, pentru stimularea interesului pentru practicarea în mod organizat a activităților de educație fizică și sport, în vederea formării de performeri.

Măsuri pentru încurajarea practicării sportului în mod sistematic și organizat:

Concret, Executivul a aprobat finanțarea activităților sportive plecând de la selecție, instruire, pregătire și realizarea de competiții sportive ale copiilor şi juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu nevoi speciale, în baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale.
În acest sens, se modifică Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.
Potrivit noilor reglementări, Programele Sportive Naționale vor fi promovate, dezvoltate și implementate prin competiții sportive organizate cu sprijinul direcțiilor județene pentru sport și tineret.
De asemenea, s‑a creat cadrul legal pentru dezvoltarea Programului național ”Centre naționale pentru pregătirea sportivă a juniorilor mici”.
Programul va permite finanțarea de acțiuni de selecție, pregătire sportivă și participare la competiții a copiilor și juniorilor mici, pentru a parcurge etapele pentru performanța sportivă, pe baza proiectelor și programelor propuse de federaţiile sportive naţionale.
Ministerul Tineretului şi Sportului va dezvolta, împreună cu structurile implicate, un set de activităţi cu rol educativ, social, de sănătate şi recreere, precum:
- jocuri de mişcare cu rol în dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor: podul de piatră, ştafeta cu mingea, treci peste râu, lupul şi oile etc;
- jocuri sportive bilaterale care implică dezvoltarea spiritului de echipă, competitiv, sentimentului de sacrificiu, dorinţei de a câştiga şi de autodepăşire, prezenţa de spirit: fotbal, baschet, handbal, volei;
- trasee utilitar-aplicative (târâri, căţărări, escaladări, transport de greutăţi etc.) ce conduc la dezvoltarea deprinderilor motrice, îmbunătăţirea capacităţii de coordonare, creşterea vitezei de reacţie;
- crearea unor grupuri de tip team-building pentru creşterea gradului de participare individuală şi formarea capacităţii de lucru în echipă;
- jocuri sportive pentru persoanele cu nevoi speciale: baschet în fotoliu rulant, fotbal redus, futsal (fotbal pentru nevăzători), global, para-triatlon;
- sport în cartiere: minifotbal, baschet 3×3, minihandbal.
Aceste activităţi se vor derula pe perioada şcolară şi universitară, precum şi în timpul liber și au drept obiectiv scop cuprinderea populaţiei şcolare/universitare în practicarea sistematică a sportului, pentru copiii şi tinerii cuprinşi în sistemul de învăţământ, respectiv preşcolari, învăţământ primar, gimnazial, liceal şi universitar.

Iată aici modificările din HG 311/2003:

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a unei activități finanțate integral din venituri proprii
ART. I
Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 210/2003, Partea I, se modifică și completează după cum urmează:
1. Alin. (1), litera a) al art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
a) premierea sportivilor, antrenorilor şi a altor tehnicieni pentru performanțele deosebite obținute la la campionatele mondiale, campionatele europene, Jocurile paralimpice, Jocurile Francofoniei, Cupa Davis și Cupa Federației ‑Fed Cup la tenis, Cupa Mondială la Rugby, precum şi premierea altor persoane, conform dispoziţiilor legale.
2. Alin. (1), litera c) al art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
c) activități științifice, de cercetare, informare și documentare, organizarea și participarea la congrese, conferințe, manifestări științifice, seminarii, întâlniri de lucru ori alte reuniuni, schimburi de experiență și altele asemenea, precum și acțiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, pe baza de contracte.
3. Alin. (1), litera j) al art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
j) activităţi privind dotarea instituțiilor publice din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului care desfășoară activități de cercetare științifică în domeniul sportului, a bazei materiale sportive aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și a instituțiilor publice din subordinea sa, cu bunuri de natura mijloacelor fixe.
4. Alin. (1), litera l) al art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
l) activităţi privind selecţia, instruirea, pregătirea sportivă şi realizare de competiţii sportive ale copiilor şi juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi, în baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri;
5. Alin. (1), litera o) al art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
o) activităţi privind promovarea, dezvoltarea si implementarea Programului Național Noua Daciada, prin direcțiile pentru sport și tineret județene și a municipiului București.
Art. II.
În tot cuprinsul Hotărârii de Guvern nr. 311/2003, privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare:
— Sintagma “Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului” se înlocuiește cu “Ministerul Tineretului și Sportului”.
— Sintagma “persoane cu dizabilități” se înlocuiește cu “persoane cu nevoi speciale”.

Mai mult, pe sportexclusiv.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele