Poziția PMP Mangalia față de convocarea ședinței extraordinare a CL pentru 13 octombrie

0
676
starshiners.ro%20
logo-pmp
Consilierii locali ai Municipiului Mangalia au primit în data de 10 octombrie 2016 invitația și convocatorul pentru ședință extraordinară, programată pentru 13 octombrie 2016, ora 17.00. Totodată, au primit și o invitație pentru participarea la o ședință reunită a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, ședință programată pentru 11 octombrie 2016, la 13.00.
S-au făcut și anumite precizări:
– materialele pentru cele două puncte înscrise pe ordinea de zi vor fi înmânate în ședința reunită a comisiilor;
– convocatorul și invitațiile sunt redactate în baza Dispoziției primarului nr. 182 din 07.10.2016.
Luând în considerare cele prezentate mai sus, se impun anumite observații:
1. În adresa cu nr. 39242 din 09.08.2016, Cabuz Andreea, consilier juridic cu atribuții delegate (potrivit Dispoziţiei nr.65/02.08.2016), preciza printre motivele care o puneau în „imposibilitate obiectivă de a proceda atât la convocarea unei ședințe extraordinare în data de 11.08.2016, ora 16.00, cât şi de a contrasemna pentru legalitate actele administrative” următorul: „potrivit art.181 alin.(l) din noul Cod de Procedură Civilă, termenul, în afară de cazul în care legea dispune altfel, se calculează după cum urmează: 2. când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește.”.
Așadar, dacă materialele au fost primite în data de 10 octombrie (chiar dacă au fost semnate în 7 octombrie), ședința nu putea fi convocată decât în 14 octombrie (conform argumentării consilierului juridic cu atribuții delegate).
2. Art. 39, alin (3) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale precizează că „odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi”. Același consilier juridic cu atribuții delegate preciza, în adresa sus-menționată, că „raţiunea convocării unei şedinţe extraordinare rezidă în caracterul urgent al însuşi obiectului său: un proiect de act administrativ a cărui adoptare nu suferă amânare până la prima şedinţă ordinară.
Caracterul extraordinar al şedinţei nu se prezumă, ci trebuie dovedit justificat, motivat de către cei care solicită convocarea unei astfel de şedinţe. Acest aspect trebuia expus prin expunerea de motive a proiectului de hotărâre, document ce nu a fost depus.
În absenţa documentelor din care să rezulte urgenţa dezbaterii şi adoptării celor cinci proiecte de hotărâre, nu se justifică existenţa vreunui motiv pentru organizarea unei şedinţe extraordinare.”
Convocarea pentru 13 octombrie nu este însoțită nici măcar de proiectele de HCL, ca să nu mai vorbim de expunerea de motive care să justifice caracterul de urgență.
3. Sintagma „ședință reunită a comisiilor de specialitate” nu există nici în Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, nici în Regulamentul de organizare şi funcționare a Consiliului Local al Municipiului Mangalia. Termenul a fost folosit abuziv și atunci când consilierul local din partea PNL, doamna Nicoleta Griguță, a solicitat prezența tuturor consilierilor pentru a discuta despre oportunitatea de a aplica pentru un proiect cu finanțare europeană pe linia de finanțare POCU 4.2 (care am înțeles că a fost, de altfel, abandonat). Cu toate că respectiva convocare nu respecta dispozițiile legale, am răspuns atunci solicitării pentru a dovedi bunele noastre intenții. Abaterea de la reguli nu trebuie să devină, însă, o obișnuință.
4. În aceeași ordine de idei, întâlnirea în „ședință reunită” fără a avea, în prealabil, materialele transmise prin poșta electronică ar contraveni deciziilor consilierilor locali, consemnate în procesele verbale ale ședințelor comisiilor de specialitate, decizii prin care se stabilește ca procedură transmiterea documentelor cu cel puțin o zi înainte de ședința comisiilor, pentru a putea fi studiate, în vederea discuțiilor în deplină cunoștință de cauză.
5. Ora 15.00, la care a fost convocată așa-zisa „ședință reunită”, este nepotrivită, fiind în timpul programului de serviciu obișnuit.
Regulile sunt stabilite de legislație și de practică. Consilierii PMP Mangalia sunt dispuși să voteze orice proiect de HCL care se dovedește benefic și util pentru municipiul nostru, dar nu vor accepta abaterile de la reguli, lipsa de transparență, participarea la ședințe convocate fără justificări clare. Vom colabora și vom răspunde oricând la asemenea solicitări, dacă acestea vor respecta comunicarea instituțională, legile și normele în vigoare.
Față de toate considerentele prezentate, vă solicităm să faceți demersurile necesare pentru ca ședința extraordinară să fie convocată în termenii legali, stabiliți de către specialiștii Primăriei în domeniul juridic. În ceea ce privește ședințele comisiilor de specialitate, acestea vor fi convocate, așa cum prevede legea, de către președinții acestora.
Președintele PMP Mangalia,
Sorin MIHAI.

 

Sursa: Partidul Miscarea Populara Mangalia, 11.10.2016.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply