Treabă românească. Circulaţie blocată pe podul nou de la Agigea

0
223

podagigea

La doar câte­va ore după ce cir­cu­la­ţia ruti­e­ră pe podul de la Agi­gea a fost închi­să total, şofe­rii s‑au tre­zit în situ­a­ţia de a rămâ­ne blo­ca­ţi pe ruta oco­li­toa­re, pe noul pod con­stru­it la Agi­gea. 

CNADNR a luat deci­zia ca cir­cu­la­ţia auto­ve­hi­cu­le­lor afec­ta­te de res­tri­cţia impu­să să fie devi­a­tă pe urmă­toa­rea rută oco­li­toa­re: Nod ruti­er A4 (inter­se­cţie cu DN 39), Agi­gea — A4 (intra­re port Con­stanţa Sud) — Podul Nou (Apo­lo­dor) pes­te Cana­lul Dună­re Marea Nea­gră — Bre­tea acces la DN 39 (Efo­rie Nord — Agi­gea) — DN 38 (Agi­gea — Negru Vodă) şi retur.

Şofe­rii s‑au plâns că au fost nevo­iţi să par­cur­gă dis­tanţa din­tre Agi­gea şi Efo­rie în apro­xi­ma­tiv 30 de minu­te, iar mulţi din­tre con­stă­nţeni au întâr­zi­at la mun­că sau la pri­ma zi de şcoa­lă a copi­i­lor.
Potri­vit poli­ţi­ş­ti­lor ruti­eri, tra­fi­cul se blo­chea­ză în momen­tul în care şofe­rii încear­că să cir­cu­le pe podul închis şi rea­li­zea­ză că nu pot îna­in­ta şi tre­bu­ie să vire­ze dreap­ta, mer­gând pe malul Cana­lu­lui Dună­re-Marea Nea­gră, în încer­ca­rea de a găsi noul pod.
Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro, Marți, 13 sept.2016.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele