Tiribam, Tiribum’, doar la Teatrul de Vară din Jupiter. Celelalte, condamnate la ruină!

0
1214

Teatrul-de-Vara-Jupiter

   In data de 14 iulie 2015, intr-un inter­viu acor­dat de pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, dom­nul Radu Cris­ti­an, doam­nei redac­tor Miha­e­la Dubei-Marin, pen­tru Lito­ral TV, aces­ta spu­nea prin­tre alte­le:

   «In cel mai scurt timp, adi­ca-mi doresc anul aces­ta, cine­ma­to­gra­ful “Pes­ca­rus”, pre­cum si Gra­di­na de vara “Farul” sa le pre­lu­am si sa le moder­ni­zam, ca, cel mai tar­ziu la anul, sa fie func­tio­na­le, pen­tru ca este trist ca astazi locu­i­to­rii Man­ga­li­ei sa se duca in alte loca­li­tati, sa vada un film, un spec­ta­col!».

  Deja, locu­i­to­rii Man­ga­li­ei vedeau cine­ma­to­gra­fe­le repu­se in cir­cu­i­tul cul­tu­ral al loca­li­ta­tii!

   Dar, a tre­cut mai bine de un an si lucră­ri­le de moder­ni­za­re nu au fost dema­ra­te!

   Spre sur­prin­de­rea spec­ta­to­ri­lor, “pre­luă­ri­le” au fost făcu­te, însă toa­te “șutu­ri­le” au fost tra­se pes­te poar­tă, în bos­cheți!

Teatrul de vara Neptun

  Gra­di­na de vara din Nept­un a gaz­du­it, vara de vara, spec­ta­co­le de muzi­ca popu­la­ra, lau­ta­reas­ca, rock si pie­se de tea­tru! Azi au napadit‑o buru­ie­ni­le si mara­ci­nii!

Teatrul de vara Neptun2 Teatrul de vara Neptun23

   Gra­di­na de vara “Farul” din Man­ga­lia a fost con­stru­i­ta in 1960! Pe sce­na ei s‑au des­fa­su­rat sute de spec­ta­co­le, iar pe ecran s‑au pro­iec­tat mii de fil­me!

gradina-de-vara-Farul gradina-de-vara-Farul2

Azi, por­ti­le îi sunt închi­se cu lacă­te!

gradina-de-vara-Farul3

Cine­ma “Pes­că­ruș” e con­dam­nat și el la rui­nă!

De ce?

cinema-pescarus1 cinema-pescarus2 cinema-pescarus3

Marin Tana­se, 06.09.2016.


Pe aceas­tă temă, vă invi­tăm să citiți și arti­co­le­le:

Pri­mă­ria a pre­lu­at de la RADEF gră­di­na de vară Farul şi cine­ma­to­gra­ful Pes­că­ruş (Foto/Video)

RADEF ne îna­po­ia­ză rui­ne­le unor cine­ma­to­gra­fe și gră­dini de vară! Cine răs­pun­de legal pen­tru pagu­be? Foto/VIDEO

Gră­di­na de Vară Nept­un, încă un sezon cufun­da­tă în bos­cheţi şi aban­don total… (gale­rie foto)

Lip­sa mani­fes­tă­ri­lor cul­tu­ra­le auten­ti­ce imbe­ci­li­zea­ză gene­ra­ţi­i­le de tineri din Man­ga­lia

MANGALIA 20 — Cul­tu­ra la Man­ga­lia

Voi ce faceți în acest wee­kend, la Man­ga­lia?

MANGALIA 20 – Un TOP al per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le. Epi­so­dul 7: CINEMATOGRAFIE, TEATRU, ACTORI, ACTRIȚE


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply