SESIZĂRI, PROPUNERI, ÎNTREBĂRI primite în această săptămână pe adresa autorităților locale

0
215

SESIZĂRI, PROPUNERI, ÎNTREBĂRI pri­mi­te în aceas­tă săp­tămâ­nă pe adre­sa auto­ri­tă­ți­lor loca­le:

- Pla­je­le din Man­ga­lia si sta­tiuni!

- Pava­rea tro­tu­a­re­lor si ilu­mi­na­tul public din sta­tiuni.

- Ce facem cu gro­pi­le din Man­ga­lia ?

- Rea­bi­li­ta­rea bazei spor­ti­ve din Colo­niști.

- Buna sea­ra tutu­ror. Țin să vă mul­tu­mesc pen­tru toa­te infor­ma­ti­i­le pri­mi­te din par­tea dvs.  Iar subiec­tul de abor­dat ar fi: “Fale­za din Man­ga­lia”.

- Cand se orga­ni­zea­za Ziua recol­tei?


Man­ga­lia News, 29 sept. 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply