PSD Mangalia urează celor mici mult succes în noul an școlar!

0
275

psd_mangalia
Cu oca­zia ince­pe­rii nou­lui an sco­lar, gru­pul de con­si­li­eri locali ai Orga­ni­za­ti­ei Muni­ci­pa­le PSD Man­ga­lia le urea­za celor mici mult suc­ces in aceas­ta noua eta­pa a vietii!

Sun­tem con­vin­si ca sub aten­ta indru­ma­re a cadre­lor didac­ti­ce din ora­sul nos­tru vor reu­si sa tra­ias­ca cele mai fru­moa­se expe­rien­te din anii copilariei.

Mul­tu­mim per­so­na­lu­lui didac­tic si auxi­li­ar pen­tru impli­ca­rea de care au dat dova­da pana acum in for­ma­rea copi­i­lor muni­ci­pi­u­lui nos­tru si le dorim mul­ta sana­ta­te si pute­re de mun­ca pen­tru a putea continua!

Tot pe aceas­ta cale dorim sa asi­gu­ram locu­i­to­rii Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia ca vom con­ti­nua sa depu­nem toa­te dili­gen­te­le pen­tru a spri­jini imbu­na­ta­ti­rea con­di­ti­i­lor ofe­ri­te de sco­li­le noastre.

Sun­tem siguri ca impre­u­na cu dum­ne­a­voas­tra vom reu­si sa ofe­rim copi­i­lor tot supor­tul de care au nevo­ie pen­tru a fi man­dri ca au cres­cut si s‑au for­mat in Mangalia.

sur­sa: PSD-Man­ga­lia, 11.09.2016.

Locuri de mun­ca in Mangalia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply