Master Planul de Transport, gata de aprobare în Guvern. Vezi proiectele pentru Constanţa și Mangalia (document)

0
148

mgpt

Mas­ter Pla­nul Gene­ral de Trans­port (MPGT), docu­men­tul stra­te­gic pen­tru inves­ti­ţi­i­le din dome­ni­ul trans­por­tu­ri­lor pe urmă­to­rii 15 ani, a fost trans­mis de către Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor pen­tru a fi adop­tat printr‑o Hotă­râre de Guvern, infor­mea­ză hotnews.ro.

Docu­men­tul conţi­ne prin­ci­pa­le­le pro­iec­te de autos­trăzi, dru­muri expres, inves­ti­ţii în căi fera­te şi căi nava­le pe care are nevo­ie Româ­nia să le imple­men­te­ze.

Pe sec­to­rul ruti­er, cel mai volu­mi­nos din­tre dome­ni­i­le tra­ta­te în Mas­ter Plan, stra­te­gia pre­ve­de până în ori­zon­tul 2030 nu mai puţin de 11 autos­trăzi şi 19 dru­muri expres, la pachet cu alte zeci de moder­ni­zări de dru­muri actu­a­le şi vari­an­te de oco­li­re.

Iată unde apa­re Con­stanţa

În sec­to­rul ruti­er (lis­tă pro­iec­te dru­muri expres), în docu­men­tul citat, apa­re Con­stan­ța — Tul­cea — Brăi­la (+ pod pes­te Dună­re): 1141,88 (valoa­re esti­ma­tă mil.Euro); 187,7 (lun­gi­me km); 2016–2018 / 2028–2032 (peri­oa­dă de imple­men­ta­re).

În secţiu­nea proiec­te de elec­tri­fi­ca­re și moder­ni­za­re căi fera­te apa­re şi Con­stan­ța – Man­ga­lia, 2021–2025 fiind peri­oa­da de imple­men­ta­re. De ase­me­nea, în secţiu­nea pro­iec­te cale fera­tă cu vite­ză spo­ri­tă, orar caden­țat și ser­vi­cii fero­vi­a­re, apa­re Bucu­rești – Con­stan­ța, 2016–2017 – peri­oa­da de imple­men­ta­re.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro, 13.09.2016.

document-2016–09-13–21287706-0-mpgt-strategie


Fol­low us: Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok and @MangaliaNews, on Twit­ter

Pie­se auto și acce­so­rii pen­tru toa­te tipu­ri­le de auto­tu­ris­me, în Man­ga­lia, lân­gă Casa Tine­re­tu­lui:
piese-auto-mangalia.ro
Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele