CIVICE Sesizări, propuneri, sugestii primite de la cititori în aceste zile

0
143

opinii

   Mul­tu­mim citi­to­ri­lor care ne scriu zil­nic pe teme cetă­țe­nești, dova­da fap­tu­lui că le pasă de ora­șul în care tră­iesc! Iată care sunt sesi­ză­ri­le și pro­pu­ne­ri­le de subiec­te pri­mi­te sâm­bă­tă și dumi­ni­că:

  • Ceta­tea Cal­la­tis lasa­ta in para­gi­na de Pri­ma­ria Man­ga­lia!!!
  • Mize­ria din oras.             
  • Care sant inves­ti­ti­i­le pe care Pri­ma­ria Man­ga­lia le are in vede­re in urma­to­rii 4 ani???
  • Mai vor­bi­ti si de jegul de OBOR, mai mare rusi­nea, nu ai pe unde tre­ce, mize­rie, (…), car­ne vin­du­ta pe tara­ba, mor­ma­ne intregi de gunoa­ie. Daca da foc cine­va la gunoa­ie, ia foc tot car­ti­e­rul gara-colo­nisti.
  • Sa nu se mai spar­ga pere­tii din blo­curi fara auto­ri­za­tie, veni­ti acum pe str. Ion Cre­an­ga sa vedeti cum se sparg pere­tii, ca doar se inchi­ri­a­za toa­ta vara si noi supor­tam mize­ri­i­le alto­ra, par­cari nu, mul­te alte­le nu. Eu va pro­pun sa dez­ba­teti acest subiect.     
  • Tra­se­ul spre podul nou, cen­tu­ra de oco­li­re a Man­ga­li­ei.

Man­ga­lia News, Luni, 5 sep­tem­brie 2016.


În mod nor­mal, ar tre­bui ca cine­va din Pri­mă­rie și din Con­si­li­ul local să dea răs­pun­suri la pro­ble­me­le sem­na­la­te de cetă­țe­nii care i‑au inves­tit în func­ții prin votul lor! În mod nor­mal… Până acum, muni­ci­pa­li­ta­tea nu și‑a făcut timp să răs­pun­dă la pro­ble­me­le sem­na­la­te în aceas­tă rubri­că.

   De la dum­ne­a­voas­tră, sti­mați citi­tori, pri­mim în con­ti­nu­a­re cores­pon­den­țe pe teme­le pre­fe­ra­te, poze și fil­me, pe adre­sa de e‑mail: [email protected]

Alte arti­co­le pe aceas­tă temă:

http://www.mangalianews.ro/2016/09/propuneri-sesizari-sugestii-primite-de-la-cititori-ultimile-trei-zile/

http://www.mangalianews.ro/2016/08/probleme-semnalate-de-cititorii-nostri-aceste-zile/

SONDAJ: Care este urma­to­rul subiect pe care dori­ti sa‑l abor­dam?

(La rubri­ca OPINII CIVICE a site-ului www.mangalianews.ro veți găsi toa­te pos­tă­ri­le la zi ce cuprind opi­nii, suges­tii, sesi­zări, pro­ble­me sem­na­la­te de citi­to­rii noș­tri, pe adre­sa auto­ri­tă­ți­lor publi­ce din Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, Vineri, 2 sep­tem­brie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele