Turneu Internațional de baschet pentru juniori, în perioada 9–11 septembrie, la Mangalia

0
310

mcball6

In cadrul Cam­pi­o­na­tu­lui Natio­nal de Juni­ori, edi­tia 2016–2017, Clu­bul Spor­tiv MC Ball a înscris nu mai putin de 3 echi­pe după cum urmea­ză:

U 13 mas­culin, U 14 femi­nin si U 16 mas­culin.

Este o pre­mie­ră în cadrul clu­bu­lui nos­tru, acest fapt dato­ran­du-se rezul­ta­te­lor bune obți­nu­te de spor­ti­vii nos­tri pana acum, dorind men­ți­ne­rea lor în spor­tul de per­for­man­tă pen­tru înde­pli­ni­rea obiec­ti­ve­lor fina­le.

Com­po­nen­ții echi­pe­lor au înce­put pre­gă­ti­rea spe­ci­fi­că din peri­oa­da pre­com­pe­tio­na­la încă de pe 10 august, urmând sa fina­li­ze­ze cu un Tur­neu Inter­na­tio­nal ce se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 9 — 11 sep­tem­brie la Man­ga­lia.

Pe aceas­tă cale, dorim sa mul­tu­mim parin­ti­lor pen­tru spri­ji­nul acor­dat si efor­tu­ri­lor pe care le fac pen­tru ca aces­ti copii sa poa­tă duce nume­le clu­bu­lui cat mai dus în ierar­hi­i­le com­pe­ti­i­lor națio­na­le si inter­națio­na­le.

Imagini de la pregătirile pentru Campionat:

mcball1 mcball2 mcball3 mcball4 mcball5 mcball6

MC BALL Man­ga­lia, Marti, 30 august 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply