Liceenii români trăiesc visul american. ANDREEA PASĂRE din Mangalia este printre ei! VIDEO

0
335

emilia-pasare-la-ambasada-sua

    Pen­tru 24 de lice­eni români, visul ame­ri­can este mai aproa­pe ca ori­când. Timp de un an vor învă­ţa în licee din dife­ri­te sta­te ame­ri­ca­ne şi vor locui la fami­lii gaz­dă. Este pri­mul an în care Româ­nia tri­mi­te elevi într-un ast­fel de schimb de expe­rienţă, pe banii sta­tu­lui ame­ri­can care va plăti câte­va zeci de mii de dolari pen­tru fie­ca­re bur­si­er.

    Andre­ea Pasă­re (fos­tă ele­vă olim­pi­că a Șco­lii Gala Galac­tion), acum ele­vă în cla­sa a X‑a a Lice­u­lui Cal­la­tis din Man­ga­lia, se află prin­tre pri­mii 24 de elevi care va învă­ța cla­sa a XI‑a în Sta­te­le Uni­te, în cadru­lui pro­gra­mu­lui FLEX (Futu­re Lea­ders Exchan­ge) Roma­nia. Ea este găz­du­i­tă pen­tru un an de zile de o fami­lie din sta­tul Ver­mont.

scrisoarea-ambasadei-emilia-pasare (Small)

    O feli­ci­tăm pe Andre­ea și‑i urăm mult suc­ces în Lumea nouă! Meri­tul ei este cu atât mai mare cu cât am aflat că au fost 1.359 de can­di­dați din toa­tă țara pe doar 25 de bur­se!

emilia-pasare-mangalia_

VIDEO, aici: observator.tv/social/liceenii-romani-traiesc-visul-american


Man­ga­lia News, Joi, 11 august 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele