LEO IORGA & PACIFICA și SARMALE CU DRAGOSTE, la Teatrul de Vară din Jupiter

0
196

LEO IORGA & PACIFICA, Mier­curi, 24.08.2016.

Leo_iorga_EvLit

Intr-un con­cert ine­dit, Leo Ior­ga, cel care a lan­sat de‑a lun­gul cari­e­rei sale hitu­ri­le:” Tre­nul pier­dut”, “Sa te gan­des­ti la mine”, “Dupa ani si ani”, ‘Sin­gur in noap­te”, vine pe 24 August pe sce­na Tea­tru­lui de Vara din Jupi­ter ca invi­tat al tru­pei Paci­fi­ca, cu un reper­to­riu de excep­tie, atat roma­nesc cat si inter­na­tio­nal. Hai­deti sa petre­cem impre­u­na cele mai fru­moa­se momen­te!

SARMALE CU DRAGOSTE, Vineri, 26.08.2016

 

Pe 26 August va invi­tam din nou la o por­tie de “Sar­ma­le cu dra­gos­te”. Este vor­ba des­pre o come­die in regia Ivo­nei Boitan care se va juca, de la ora 21.00, la Tea­trul de Vara din Jupi­ter.
Este o pie­sa des­pre un el si o ea, mai tomna­tici, mai tre­cuti de pri­ma tine­re­te, mai putin plini de spe­ran­te, in schimb tol­ba de dia­gnos­ti­ce. Si ei se intal­nesc aste­pand la medic. Din vor­ba in vor­ba, din ana­li­za in ana­li­za, des­co­pe­ra ca au mul­te in comun. Car­di­o­lo­gul, fuma­tul, Cra­ci­u­nul si, mai ales, sar­ma­le­le! Din una intr-alta, ii des­co­prim din nou la medic, dupa zece ani, de data aceas­ta casa­to­ri­ti si astep­tand la gas­tro­en­te­ro­lo­gie, fiind­ca sar­ma­le­le ei com­bi­na­te cu pofti­cio­sul din el, nu dau bine. Pes­te inca zece ani, iata‑i pe cei doi din nou la medic. El are Alzhe­i­mer si ea are gri­ja de el. Si tot asa… via­ta, ca o con­ti­nua astep­ta­re la medic, sau astep­ta­rea unui om potri­vit, sau astep­ta­rea unui moment priel­nic. Este o pie­sa des­pre astep­ta­re, des­pre rapor­ta­rea frus­tran­ta la un model de via­ta per­fect care impu­ne, desi­gur, si un par­te­ner pefect. Din dis­tri­bu­ţia pie­sei fac par­te doi din­tre cei mai îndră­gi­ţi şi popu­lari actori ai momen­tu­lui: Magda Cato­ne şi Mari­us Rizea, care îi întru­chi­pea­ză pe Mimi şi Lică, şi împre­u­nă devin Mimi­li­că, cel mai hilar cuplu posi­bil.


Man­ga­lia News, 23.08.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply